Radar · Inrikes

Tidningen Omvärlden pausar sin utgivning

Tidningen Omvärlden, som har i uppdrag att granska svenskt bistånd, kommer att pausa sin utgivning från årsskiftet. Tidningen ägs och finansieras av biståndsmyndigheten Sida, men har en oberoende redaktion. 

Anledningen till pausen är att Sida ännu inte har fått styrning eller budget för 2024 från regeringen och att avtalet som redaktionen har går ut i januari. Eftersom redaktionen då saknar styrning har den ”ingen möjlighet att ta fram ett avtal med en ny ansvarig utgivare”, skriver Omvärlden i ett mailutskick. 

För tidningens prenumeranter innebär pausen att de inte kommer att kunna läsa innehållet på hemsidan efter den 31 december ”och minst några månader framåt i tiden”.