Radar · Politik

MP KU-anmäler Pourmokhtari – igen

Elin Söderberg, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Miljöpartiet KU-anmäler finansminister Elisabeth Svantesson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

MP anser att regeringen har lämnat vilseledande uppgifter i budgeten kring hur stor klimatpåverkan politiken kommer att ha fram till år 2030.

– Vi har begärt ut underlaget från regeringskansliet men har inte fått ut siffrorna med hänvisning till att det är arbetsmaterial, säger MP-ledamoten Elin Söderberg, som ligger bakom anmälan.

Miljöpartiet har därför låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på utsläppen, och kommit fram till att den totala utsläppsökningen fram till 2030 skulle landa på runt 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Det regeringen har redovisat är istället att ökningen specifikt år 2030 väntas vara mellan 5,9 till 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, säger Elin Söderberg.

– Det är något som MP anser har misstolkats och som regeringen borde ha redovisat tydligare.

Förra veckan KU-anmälde både C och MP Romina Pourmokhtari för att hon antytt att klimathandlingsplanen inte kommer innan årsskiftet. Något hon sedan backade från.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV