Radar · Inrikes

Fler kvinnor är medieledare när styrelsen är jämställd

 De nordiska flaggorna vajar utanför Harpa konserthus i Reykjavik.

När bolagsstyrelserna i den nordiska mediebranschen är jämställda är också andelen kvinnor på toppjobben högre, enligt ny forskning där SVT och Sveriges radio ingår.

Det är forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet som kartlagt nordiska medieföretag. De ser ett tydligt samband mellan jämställda bolagsstyrelser och andelen kvinnor i ledande positioner.

− Det är tydligt att en jämn könsfördelning i toppen sprider sig ner i organisationen, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom, i ett pressmeddelande.

Kartläggningen är baserad på de 25 största medieföretagen i Norden, och där är könsfördelningen överlag jämn i styrelserummen. 2022 var fyra av tio styrelseledamöter kvinnor i dessa företag, och 44 procent av dem hade en kvinna som vd.

Med en kvinna på vd-posten ökade i sin tur sannolikheten för en jämställd ledningsgrupp i medieföretaget. I åtta av elva företag där vd:n var en man, dominerade männen också i ledningsgruppen.

− Resultaten understryker verkligen vikten av att fortsätta driva på arbetet med jämställdhet i styrande positioner. Och detta arbete börjar hos medieföretagens ägare som är de som utser styrelsens medlemmar, konstaterar Ulrika Facht.

Sveriges radio och Sveriges television tillhör, liksom public service-bolagen i övriga Norden, den del av mediebranschen som har jämställda styrelser och ledningsgrupper. Och styrdokument eller lagar som tar upp strävan efter könsbalans i styrelsen spelar roll, enligt Facht.

− Public service-företagen som är i allmänhetens tjänst har förväntningar på sig att leva upp till det här, vilket vi ser att de gör. De har ofta en kvinna som vd och de har jämställda ledningsgrupper. Det ger bättre förutsättningar för att företagens utbud också ska nå uppställda mål om jämställdhet, det som deras publik tar del av, menar hon.

Fakta

Kartläggningen avser 25 nordiska mediebolag under 2022.
I genomsnitt för alla 25 undersökta bolagsstyrelser var 39 procent av ledamöterna kvinnor och 61 procent män.
17 av 25 företag hade jämställd bolagsstyrelse, vilket här betyder en fördelning mellan könen på 40–60 eller jämnare. Åtta hade det inte och i dessa var kvinnor i minoritet.
Elva av 25 företag hade en kvinna som vd.
Nio av de 17 företagen med jämställda bolagsstyrelser leddes av en kvinna som vd, och åtta av en man.
Två av åtta företag utan jämställd bolagsstyrelse hade en kvinna som vd.
Tio av 25 företag hade en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen.
Sju av elva företag med en kvinna som vd hade jämställd ledningsgrupp. I sex av dessa sju var bolagsstyrelsen jämställd.
Tre av 14 företag med en man som vd hade jämställd ledningsgrupp. Samtliga tre företag hade en jämställd bolagsstyrelse.
Samtliga sex public serviceföretag var jämställda i styrelsen och ledningsgruppen. Genomsnittet för de sex public serviceföretagen i kartläggningen var 50 procent kvinnor i styrelserna och 44 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Samtliga företag har utsett en kvinna till vd.
Källa: Nordicom, Göteborgs universitet