Radar · Inrikes

Nästan 5,2 miljoner bostäder i landet – flest bor i flerbostadshus

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök.

Antalet bostadslägenheter uppgick vid årsskiftet till 5 158 699 och hyresrätten dominerar i 258 av landets 290 kommuner, visar färska siffror från SCB.

De flesta bostadslägenheter Sverige ligger i ett flerbostadshus – 52 procent gjorde det eller 2 675 269 stycken vid årsskiftet. 41 procent fanns i en villa, ”småhus”, totalt 2 125 269 bostadslägenheter.

*Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller, till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. - SCB

58 procent av alla lägenheter i flerbostadshus var en hyresrätt – drygt 1 555 000 lägenheter.  42 procent – drygt 1 117 000 lägenheter var en bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningar äger mest

Endast 32 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter. Över hälften av dessa ligger i Stockholms län. Störst andel bostadsrätter (87 procent) har Täby följt av Lomma (84 procent) och Vallentuna (82 procent).

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 67 kvm och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Bostadsrättsföreningar är den största ägaren av flerbostadshus – 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 26 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 23 procent.