Radar · Inrikes

Unga särskilt utsatta för datainsamling och marknadsföring

Konsumenter känner sig maktlösa i insamlandet av personuppgifter till marknadsföring.

Barn och unga är särskilt utsatta för datadriven marknadsföring, enligt en kunskapsöversikt, som Konsumentverket beställt. Även skuldsatta drabbas visar rapporten ”Datadriven marknadsföring och konsumentsårbarhet: en kunskapsöversikt”.

Bakom rapporten står forskarna Carl Yngfalk och Anna Fyrberg Yngfalk vid Karlstads universitet. I rapporten skriver de att samtidigt som digitala tjänster har blivit ”en stor del av människors vardag” får allt fler konsumenter svårare att hantera de digitala tjänsterna.

Vilket leder till en ökad ”konsumentsårbarhet” för vissa grupper, där barn och unga och skuldsatta är särskilt utsatta.

Barn utsätts för reklam

Digitala marknadsföringstekniker, som framför allt används på barn är influerare.

Enligt rapporten visar studier att barn ”tenderar att härma influerares sätt att konsumera”.

Det personliga tilltalet spelar stor roll och gör att barn och unga är ännu mer påverkansbara om de upplever att de har mycket gemensamt med influeraren. – ”Datadriven marknadsföring och konsumentsårbarhet: en kunskapsöversikt”

Här finns rapporten
Konsumentverkets pressmeddelande
Carl Yngfalk forskare
Anna Fyrberg Yngfalk

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV