Radar · Inrikes

Ökat antal förgiftningsdödsfall

I fjol avled 814 personer i Sverige till följd av förgiftning av antingen läkemedel eller droger, visar Rättsmedicinalverkets sammanställning.

Efter att ha minskat under två år i rad vände antalet dödsfall som kan härledas till förgiftningar upp under 2022, visar ny statistik från Rättsmedicinalverket.

I fjol avled 814 personer i Sverige till följd av förgiftning, 2021 avled 723 personer av förgiftning till följd av antingen läkemedel eller droger
.
Antalet dödsfall ökar för nästan samtliga av de tio vanligaste substanser som bedömts ha orsakat dödsfall. Det enda undantaget är tramadol som minskar något, uppger myndigheten.

– Det är för tidigt att säga om 2022 utgör ett trendbrott eller vad ökningen på bred front kan bero på. Vi ser liksom tidigare att gruppen opioider som helhet är fortsatt vanligt förekommande i förgiftningsdödsfall, vilket är en situation vi delar med såväl övriga Norden som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi, i en kommentar.

Sammanställningen visar även att oxikodon (smärtstillande) och buprenorfin (används för att behandla opioidberoende och för smärtstillande) är de vanligaste läkemedlen vid förgiftningar med dödlig utgång, tätt följt av alprazolam (används främst för att behandla ångest och panikstörningar).