Radar · Utrikes

Banksektorn gör mångmiljardvinster – ”bästa bankåret sedan 2007”

Även de svenska storbankerna väntas göra rekordvinster.

I år väntas världens banker sammanlagt göra en vinst på 15 300 miljarder kronor. Det visar en rapport från konsultbolaget McKinsey.

Höjda räntor har ökat intäkter och räntenetton för både svenska banker och för sektorn globalt den senaste tiden, skriver tidningen Finansliv, som uppmärksammar en rapport, Global Banking Annual Review, från konsultbolaget McKinsey.

Rapporten visar att 2023 väntas bli ett mycket starkt år för banker, där vinsten efter skatt för den samlade banksektorn väntas öka från 1 300 miljarder dollar förra året till 1 400 miljarder dollar i år. Vilket motsvarar cirka 15 300 miljarder kronor, enligt Finansliv.

2022 uppgick statsbudgetens inkomster i Sverige till knappt 1 280 miljarder kronor. Källa: Regeringen

”De senaste 18 månaderna har varit den bästa perioden för branschen sedan åtminstone 2007”, skriver McKinsey i rapporten.

En starkt bidragande orsak till bankernas ökade vinster är de räntehöjningar som skett i flera länder i år, enligt rapporten.

Mer än hälften av de bankerna som gjorde höga vinster finns i Singapore, Indien, Dubai och delar av östra Afrika, medan bankerna i Kina och Ryssland men även i Europa och USA har svårare att nå samma lönsamhet, rapporterar Finansliv.

Svenska storbanker gör stora vinster

Även Sveriges banker redovisar stora vinster. I dag rapporterar TT om Handelsbankens resultat för tredje kvartalet. Handelsbankens resultat för tredje kvartalet blev långt över marknadens förväntningar och på Stockholmsbörsen rusar aktien inledningsvis med drygt 5 procent.

OpenAI: För 15 300 miljarder kronor (100 miljoner kronor per skola) kan man bygga 153 000 skolor (Frågan löd: Hur många skolor kan man bygga för 15 300 miljarder kronor.)

”Bakom vinstlyftet stod framför allt räntenettot, det vill säga vad banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor hos kunderna”, skriver TT och konstaterar att ett räntenetto på 12,2 miljarder utgör tre fjärdedelar av bankens totala intäkter på 16,2 miljarder kronor, och kan jämföras med föregående års 9,6 miljarder under samma period.