Radar · Miljö

Sprängningen av Nord Stream kan kosta Sverige

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 ledde till omfattande läckage – som delvis hamnar på Sveriges utsläppskonto. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger att det vore ”väldigt olyckligt” om Sverige tvingades betala böter för gasen.

Fossilgasen läckte delvis ut i Sveriges ekonomiska zon, och kommer därför att räknas in i Sveriges rapportering av totala utsläpp av växthusgaser till EU och FN, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

”Den slutliga statistiken som Naturvårdsverket publicerar den 14 december kommer alltså att bli betydligt högre när gasläckaget från Nord Stream inkluderas”, skriver Naturvårdsverket.

Sammanlagt handlar det om ytterligare 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, med andra ord den mängd gas som påverkar klimatet på motsvarande sätt som 5,8 miljoner ton koldioxid. Siffran ska läggas till de preliminära siffrorna för Sveriges utsläpp under 2022 som uppgick till 45,2 miljoner ton.

”Det skulle vara väldigt olyckligt om det leder till att Sverige får betala böter till EU”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett skriftligt uttalande.

Sverige ska tillsammans med Danmark kontakta EU-kommissionen för att hitta en lösning.

”Min inställning är att när ett sabotage har skett på ett annat lands gasledning, vore det bekymrande om Sverige förväntas stå för notan och att utsläppen ska registreras som våra”, fortsätter Pourmokhtari.

Den största delen av gasen som läckte ut från Nord Stream 1 och 2 bestod av metan, som har stor klimatpåverkan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV