Radar · Miljö

Buller och dålig luft drabbar barn – i ny vägledning föreslås åtgärder

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar och buller.

Forskare har tagit fram en vägledning för renare luft och mindre buller på förskolegårdar.
– När vuxna vistas utomhus undviker vi helst områden med mycket trafik. Så enkelt är det inte alltid för barn som är ute flera timmar varje dag på förskolan, säger Еgot Watne, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vägtrafiken är den största orsaken till luftföroreningar och buller, där främst trafiken i närområdet påverkar bullernivån. Båda kan påverka hälsan negativt, barn är särskilt sårbara.

Barn andas in mer luftföroreningar i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna, på grund av att de är mer aktiva utomhus och har högre ämnesomsättning, skriver IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Barn andas även mer genom munnen, vilket gör att partiklar tar sig djupare ner i luftvägarna.

– Barns små och outvecklade luftvägar är känsligare än vuxnas. Luftföroreningar kan påverka lungornas tillväxt och öka risken för astma och luftvägsinfektioner. För varje enskilt barn är hälsofaran av luftföroreningar i Göteborg låg, men eftersom alla påverkas i någon mån är det viktigt att få en så god och hälsosam miljö som möjligt, säger Leo Stockfelt, specialistläkare och forskare i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.

IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs universitet har tillsammans med Göteborgs stad kartlagt och analyserat luftkvalitet och ljudnivå på förskolor i Göteborg. Nu presenterar de en vägledning för att minska problemen och ger förslag på åtgärder, som utökade miljözoner, sänkt hastighet och mer vegetation på gården. Hur nya förskolor placeras sett till vägtrafik är också viktigt.

– Det är tydligt att vi måste minska biltrafiken ganska kraftigt för att klara miljömålen för alla förskolor. Många hoppas kanske att elbilar löser problemet, men det är tyvärr inte så enkelt. De sliter också upp partiklar och i hastigheter över 40 km i timmen bullrar de nästan lika mycket som andra bilar, säger Еgot Watne.

Vad är buller?

Buller är ett oönskat ljud.

Exponering av buller kan ha negativa hälsoeffekter. På kort sikt kan buller leda till exempelvis koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdom och psykisk ohälsa öka.

För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV