Radar · Miljö

Högt pris om bilar skrotas i förtid

Skrota eller inte skrota – det är frågan.

Ett av de förslag som lyfts för att snabba på elektrifieringen är att ge en pengapåse till den som väljer att skrota sin bensin- eller dieselbil. Men är det en bra idé? Det har forskare från Chalmers och IVL Miljöinstitutet försökt ta reda på.

Att låta en bensin eller dieselbil rulla så länge det bara går vore ”långt ifrån optimalt” ur ett klimatperspektiv, skriver forskare från Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet i en ny studie. Om en ny fossilbil istället skrotas och ersätts av en elbil efter ett år, är de utsläpp som skett under produktionen av elbilen insparade redan efter fem år. Men att det inte heller är ”optimalt” att skrota en ny bil efter ett år, skulle till och med von Ankas slösaktiga bror Slösus sork tycka.

Exemplet är orealistiskt men illustrerar en princip; att det finns fördelar med att skrota ut bilar i förtid – men också betydande kostnader.

Så vad är en optimal livslängd på våra fossilbilar? Det har forskarna vid Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet vänt och vridit på i den nästan 200 sidor långa rapport som nu har publicerats.

Inte önskvärt med skrotningspremie

Bland fördelarna med att skrota i förtid och då ersätta en fossilbil med en elbil märks förutom lägre klimatutsläpp också säkrare trafik. Men också lägre utsläpp av vissa partiklar. Nackdelen är ett ökat behov av värdefulla metaller, så som litium och kobolt. Metaller och material som behövs i nya elbilar och som kan bli uppbundna i decennier innan de kan återvinnas igen. En av studiens slutsatser – när för- och nackdelar vägts samman, är därför att det inte är önskvärt att införa en skrotningspremie för att snabba på utfasningen av fossilbilar.

– Effekten av en förtida utskrotning skulle bli ett ökat behov av material, och i slutänden högre förluster av värdefulla ämnen, säger Klas Hedvall på Chalmers Industriteknik i ett uttalande.

Bäst att avstå från att äga en bil

Men, ”om bilanvändningen däremot skulle förändras på ett sätt som
innebär att personbilar delas av fler användare och körs längre sträckor årligen, så behöver en snabbare omsättning inte innebära ett ökat resursbehov ifall förändringen resulterar i att det förbrukas färre bilar totalt”, skriver forskarna.

– Det som studien framförallt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För individer och organisationer, är slutsatsen att att man så långt möjligt bör välja en effektiv elbil med måttligt batteri, alternativt avstå från att äga bil och istället dela fordon.

Idag används bensinbilar i genomsnitt 17-19 år.

Läs mer: 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV