Radar · Miljö

Nya klimatförslag på regeringens bord

Trafiken står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp.

Trafik utgör en stod del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt är trafiken ett av de områden där det är enklast rent tekniskt att ställa om till fossilfria alternativ. Nu överlämnar Fossilfritt Sverige 14 konkreta förslag till regeringen som man hoppas hittar vägen till den klimathandlingsplan som regeringen utlovat i höst.

Tidöpartiernas löfte om att sänka reduktionsplikten går stick i stäv med de svenska klimatmålen. Enligt Fossilfritt Sverige kommer de svenska utsläppen av koldioxid sannolikt att öka med fem miljoner ton per år den dagen sänkt reduktionsplikt införs, vilket motsvarar tio procent av utsläppen 2021.

– Att bara satsa på elektrifiering av transporterna räcker inte för att minska utsläppen tillräckligt mycket till 2030. Det är bara sju år tills dess och elektrifieringen görs inte i en handvändning. Men regeringen kan underlätta för alla företag och aktörer som vill använda biodrivmedel för att nå sina egna klimatmål, till exempel genom skattebefrielse, säger Svante Axelsson, som är nationell samordnare.

Vill ha kvar miljömålen

De 14 förslag som nu överlämnas till regeringen har tagits fram i samverkan med de branscher som berörs. Det handlar om såväl drivmedelsföretag som transport- och logistikföretag, som enligt Fossilfritt Sverige vill att de svenska klimatmålen för inrikes transporter ligger fast. Det innebär att klimatutsläppen ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010.

– Vi får inte kasta in handduken nu. Det är oerhört viktigt att behålla 70-procentsmålet, det tycker både drivmedelsbranschen och många företag, menar Svante Axelsson.

Bland förslagen finns bland annat skattebefrielse för biogas, utvecklad klimatpremie för tunga fordon och nedsatt moms vid elladdning av bilar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV