Radar · Migration

Ny lag ska kunna stoppa migranter utan id

Asylsökande vid tågstationen Hyllie vid Öresundsbron under flyktingkrisen hösten 2015.

Tillfälliga förbud ska kunna införas för bussar, tåg och fartyg att transportera personer utan id-handlingar in i Sverige. Det är innebörden i ett nytt lagförslag från justitiedepartementet som nu skickas ut på remiss.

Lagen skulle ge regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om förbud att med buss, tåg eller passagerarfartyg transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige.

Ett sådant förbud ska dock bara få införas om det finns en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på grund av att många migranter tar sig till Sverige.

En liknande lag infördes i samband med flyktingkrisen 2015, men den lagen var tillfällig och upphörde 2018. Nu anser regeringen att det finns ett behov av en permanent sådan lag.

Dryga böter

De föreskrifter och förbud som regeringen eventuellt utfärdar med stöd av den föreslagna lagen får bara gälla i högst sex månader. Transportföretag som bryter mot ett sådant förbud och inte kontrollerar sina resenärers id-handlingar ska straffas med sanktionsavgifter på lägst 30 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Tanken är att lagen ska böra gälla 1 mars 2024.

Flygbolag omfattas redan i dag av krav på att kontrollera resenärernas identitet. Ett sådant krav gäller även för passagerarfartyg, men bara för resor över 20 nautiska mil och till exempel inte för transporter över Öresund.

Läs mer:

Tuffa tider för människor på flykt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV