Radar · Morgonkollen

Utredning: Våld mot barn en folkhälsofråga

Utredarna lämnar på onsdagen över betänkandet om en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn till regeringen.

Ny lagstiftning och en central roll för Folkhälsomyndigheten. Det är grunden i ett förslag till en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn.

”En betydelsefull utgångspunkt för våra förslag är att våld mot barn erkänns som en viktig folkhälsofråga”, skriver särskilda utredaren Fredrik Malmberg, tidigare barnombudsman, och de andra utredarna på Dagens Nyheters debattsida.

Tiotusentals barn utsätts årligen och i snitt dör tio barn om året till följd av våld.

"Uppväxt fri från våld"

Utredningen som nu lämnas till regeringen föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

”Varje barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Detta är det övergripande målet”, skriver utredarna i DN.

Folkhälsomyndigheten ska enligt förslaget ansvara för att ge stöd åt arbetet nationellt, lokalt och regionalt. Myndigheten ska verka för kunskapsutveckling, följa upp strategin och identifiera behov.

Även myndigheter som polisen, Brottsoffermyndig­heten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen får viktiga roller. Kommunernas ansvar ska tydliggöras i en ny lag med krav på lägesbilder och handlingsplaner.

Kommission mot mobbning

Förslaget innehåller 59 åtgärder och sätter upp fem mål för de kommande tio åren. Där finns exempelvis breda insatser för att skapa trygga miljöer för barn inom förskolan och skolan, samt metoder för att upptäcka utsatta barn.

”Den normalisering av våld som barn beskriver måste upphöra. Vi föreslår stärkt uppföljning och en särskild kommission mot mobbning för att vända en utveckling där allt fler barn vittnar om utsatthet i skolan”, skriver utredarna.

Strategin omfattar ”hela kedjan från att motverka att våld över huvud taget sker till att tillgodose rätten till skydd, stöd och rehabilitering”.

”Det är därmed den mest genomgripande utredningen i dessa frågor i modern tid.”

Fakta: Strategi med fem mål

Den nationella strategi som föreslås för att bekämpa våld mot barn innehåller fem mål:
* Att förebygga våld mot barn.
* Att upptäcka barns vålds­utsatthet.
* Att ge barn skydd, stöd och behandling.
* Att tillgodose barns rättigheter i brottmålsprocessen.
* En miljardsatsning för ett långsiktigt forskningsarbete om våldet, om de behov som finns och metoder.