Radar · Politik

SD bryter mot löfte när elstöd hålls hemligt

Jimmie Åkesson intervjuas efter dagens partiledardebatt i riksdagen.

Sverigedemokraterna står bakom att elstödet till hushåll ska hållas hemligt, trots att partiet sviker sitt löfte om att lyssna på Lagrådet.

Regeringen har föreslagit att elprisstödet som ska betalas ut till hushåll sekretessbeläggs. Det ska inte gå att som privatperson eller journalist begära ut uppgifter om vem som får tillbaka mest pengar.

Informationen ska vara belagd med strikt sekretess i 20 år, enligt ett lagförslag.

Detta har kritiserats kraftigt av Lagrådet, som är rådgivande granskare i lagstiftningsärenden bestående av domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Lagrådet har sagt nej till lagförslaget och påpekar att offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i Sveriges demokratiska statsskick. Men regeringen går ändå vidare med stöd av SD.

Vill stärka Lagrådet

Sverigedemokraterna lovade inför valet att stärka Lagrådet genom att utreda möjligheten att det ska krävas kvalificerad majoritet för att rösta igenom lagförslag som Lagrådet kritiserat.

Nu kommer lagen sannolikt att gå igenom i riksdagen med minsta möjliga marginal när förslaget tas upp på onsdag nästa vecka. SD, M, KD och L, som står bakom lagen, samlar 176 mandat. Den rödgröna oppositionen, som tänker rösta nej, har 173.

– Man kan argumentera för att det borde vara offentligt, det är en svensk tradition med öppenhet och offentlighetsprincipen. Å andra sidan är det ingen tradition att elkonsumenters elförbrukning är offentlig handling, säger Jimmie Åkesson.

"Så fort som möjligt"

Om SD skulle börja ”krångla” kring elstödet så skulle det ta längre tid att få ut till konsumenterna, enligt partiledaren.

– Vi tycker att det är överordnat att elstödet kommer ut så fort som möjligt.

Varför det skulle ta längre tid att betala ut pengarna om de inte omfattas av sekretess kan han inte svara på.

Principiellt vill han fortfarande stärka Lagrådets ställning.

– Jag tycker att det är viktigt att lyssna på Lagrådet och det är också något vi har spelat in i våra förhandlingar med regeringen, säger Åkesson.

– Sedan om man når hela vägen fram, om att det ska krävas en kvalificerad majoritet när Lagrådet har haft starka invändningar, det vet jag inte i det här läget. Jag tycker att det hade varit en bra ordning.