Radar · Miljö

Så kan du hjälpa naturen hemma hos dig

Att plantera fruktträd kan vara ett enkelt sätt att bidra till biologisk mångfald.

Spara rishögar i trädgården, anlägg en liten damm eller bygg ett insektshotell. Små insatser kan ge stora effekter för den biologiska mångfalden i din trädgård.
Här är tipsen för att skapa ett rikare växt- och djurliv hemma hos dig.

Hösten 2022 drogs kampanjen ”Ett rikare Sverige” i gång där målet var att inspirera privatpersoner att med enkla medel skapa rikare livsmiljöer för djur och växter hemma i sin trädgård eller på sin uteplats.

Uppskattningsvis har 213 000 kvadratmeter omvandlats under 2022 för att hjälpa den biologiska mångfalden i naturen, visar de rapporter som samlats in av folkbildningsprojektet Rikare trädgård ihop med Naturhistoriska riksmuseet.

– Det visar att det finns en liten folkrörelse och det är häftigt tycker jag. Det är kul att se att det finns ett så stort engagemang. Jag tror att det är viktigt att de som gjort insatser ser vilken skillnad det gör, att det faktiskt kommer mer fjärilar och bin, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Större mångfald

Kampanjen är ett samarbete mellan förutom Rikare trädgård, Naturhistoriska riksmuseet samt Fritidsodlingens riksorganisation och Natursidan.se.

– Vi vill bidra till en större biologisk mångfald och även visa hur lätt det är, säger Erik Hansson.

Tanken är att privatpersoner ska kunna rapportera in vilka insatser för ett rikare växt- och djurliv de genomfört samt även på hur stor yta de gjort det.

Även om man inte har en stor trädgård utan bara en liten uteplats eller en balkong finns det fortfarande enkla insatser att göra. Erik Hansson säger att det mesta kan göras i både större och mindre utsträckning.

– Alla har olika förutsättningar. Om man till exempel inte har en stor trädgård och kan anlägga en damm så kanske det går att ha ett litet fågelbad i stället. Det kan vara ganska intressant att se vilka besökare som brukar komma dit.

Hoppas på fortsättning

Erik Hansson säger att det finns vissa insatser som är mer effektiva än andra.

– Att göra en äng, alltså att man låter delar av gräsmattan växa upp, bara klipper eller slår den en gång per år och tar bort klippet efteråt, är bra. Plantera träd är enkelt och lättskött. Om man även har mer tid är det väldigt bra om man vill anlägga en damm, men utan fiskar för de äter upp andra arter.

Kampanjen ”Ett rikare Sverige” kommer nu fortsätta även under 2023.

– Vi hoppas att det ska sprida sig och att det ska bli mer normaliserat att ha en rik trädgård. Sen hoppas vi även att det ska fortsätta i flera år. När man väl har börjat göra små saker i sin trädgård eller på sin balkong och märker vilken skillnad det gör så vill man gärna fortsätta ha det så.

Fakta: Så kan du hjälpa naturen på traven

Exempel på enkla insatser

• Låt vissa delar av gräsmattan blomma. Klipp enbart dessa delar vid sommarens slut vilket leder till att en liten äng kan bildas.

• Lägg grenar och ris i en rishög i något hör av trädgården. Detta gynnar såväl fåglar, insekter som svampar och mossor.

• Prova att anlägga en liten damm eller om det inte går – ett litet fågelbad.

Exempel på enkla insatser på vintern

• Låt växter vissna under vintern vilket gör att de fungerar som skydd eller bostad åt bland annat insekter.

• Bygg ett staket eller en mur med hjälp av grenar och stammar.

• För att hjälpa igelkottar, groddjur och insekter, samla ihop löv och lägg olika högar..

• Bygg bostäder i form av fågelholkar eller insektshotell.

Källa: Rikare Trädgård.