Radar · Miljö

Guterres: Oljebolagen torgför den stora lögnen

FN:s generalsekreterare António Guterres i Davos, Schweiz.

FN:s generalsekreterare António Guterres frångår diplomatins finspråk när han går till angrepp mot oljebolagens delaktighet i klimatkrisen och den globala uppvärmningen.

Guterres sade att bolagen ”torgfört den stora lögnen” med indirekt hänvisning till att Exxonmobils forskare redan på 1970-talet kände till farorna med fossila bränslen.

– I förra veckan fick vi veta att vissa fossilbränsleproducenter till fullo kände till att deras grundprodukt bakar vår planet, sade Guterres inför den inflytelserika publiken på World Economic Forum i Davos, Schweiz.

Uppgifterna om oljebolaget Exxonmobil har publicerats i den ansedda tidskriften Science. Enligt tidskriften valde oljebolagets ledning att inte lyssna på bolagets egna forskare.

Guterres gjorde dessutom en jämförelse med de multinationella tobaksbolagen som underlät att informera allmänheten om den egna forskningens varningar om tobaksprodukters skadlighet.

– Precis som inom tobaksindustrin så har de valt att helt ignorera den egna forskningen, sade FN-chefen Guterres.

Läs mer: Oljejätte mörkade klimatfaran i årtionden