Radar · Fred

Svält del av israelisk strategi, enligt Human rights watch

Palestinska barn köar för mat i Rafah, södra Gazaremsan, den 13 december.

I över två månader har Israels vedergällningskrig pågått i Gaza, och bristen på mat och vatten har blivit allt mer akut. Enligt en undersökning av Human rights watch använder Israel svält som vapen, en metod som utgör krigsbrott.

Människorättsorganisationen Human rights watch fastslår att den israeliska regeringen och försvarsmakten använder svält mot civila som vapen i sin krigföring på Gazaremsan. Enligt organisationen blockerar israeliska styrkor ”medvetet leveranserna av vatten, mat och bränsle, samtidigt som de avsiktligt hindrar humanitärt bistånd”.

– I över två månader har Israel berövat Gazas befolkning mat och vatten, en politik som sporras på eller stöds av högt uppsatta israeliska tjänstemän och som återspeglar en avsikt att svälta civila som en metod för krigföring. Världsledare borde höja rösten mot detta avskyvärda krigsbrott, som har förödande effekter på Gazas befolkning, säger Omar Shakir, Israel- och Palestina-chef på Human rights watch, i samband med att nyheten presenterades i dag.

Beordrade fullständig belägring

Organisationen bygger sina slutsatser flera källor. Exempelvis har israeliska regeringsföreträdare efter Hamas attacker mot Israel den 7 oktober gjort flera officiella uttalanden som tydligt förmedlar strategin att svälta Gazas befolkning.

– Jag har beordrat en fullständig belägring av Gazaremsan. Det kommer inte att finnas någon elektricitet, ingen mat, inget bränsle, allt är stängt, sa försvarsminister Yoav Gallant till Israel Times den 9 oktober.

Samma dag skrev Israels försvarsminister Itamar Ben-Gvir på X att ”[s]å länge Hamas inte släpper ifrån sig gisslan är det enda som behöver ta sig in i Gaza hundratals ton sprängämnen från flygvapnet, inte ett uns humanitärt bistånd”, och energiminister Israel Katz klargjorde att han starkt motsätter sig öppnandet av blockaden och införandet av varor i Gaza av humanitära skäl: ”Vårt åtagande är mot familjerna till de mördade och de kidnappade i gisslan – inte till Hamas-mördarna och de som hjälpte dem”.

”Gör livet i Gaza omöjligt”

Human rights watch har också intervjuat palestinier på flykt och tagit del av uppgifter från andra organisationer som World food programme och Norwegian refugee council, som vid upprepade tillfällen varnat för hungerkatastrof och beskrivit hur kvaliteten på vatten är ”katastrofal”.

Den sönderbombade infrastrukturen försvårar omständigheterna ytterligare, både ifråga om matförsörjning och tillgång till sjukvård. I mitten av november konstaterade expertis från FN att de betydande skadorna ”hotar att göra det fortsatta livet för palestinier i Gaza omöjligt”.

I slutet av november rapporterade flera organisationer för matsäkerhet att över en tredjedel av jordbruksmarken i norra Gaza hade skadats i striderna. Human rights watch har granskat satellitbilder som visar att sedan markoffensiven inleddes den 27 oktober har jordbruksmark förstörts och fruktträdgårdar och växthus jämnats med marken.

Krigsförbrytelser

Svält av civila som krigföringsmetod är förbjuden enligt det första och andra tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna. Israel är inte part i dessa protokoll, men förbudet anses falla inom sedvanerätten som är bindande för alla stater. Att hindra införandet av förnödenheter utgör också en kollektiv bestraffning, där hela Gazas befolkning får betala priset för Hamas attack. Även kollektiv bestraffning är en krigsförbrytelse, enligt den internationella humanitära rätten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV