Radar · Miljö

Storbritannien inför klimattull 2027

Stora utsläpp från SSAB i Oxelösund.

EU följs av Storbritannien i att införa en klimatull på importerade varor, för att skydda inhemsk industri och minska risken för koldioxidläckage. 

Om ett land höjer priset på koldioxid finns en risk att koldioxidintensiva industrier flyttar utomlands eller att lokalt producerade varor ersätts av importerade, viket tillintetgör miljönyttan. För att tackla det har EU fattat beslut om att införa en avgift (CBAM) som läggs på den som importerar koldioxidintensiva varor, så som stål, konstgödsel, cement och vätgas. Avgiften ska börja införas 2026.

Nu följer Storbritannien i EU:s fotspår – efter att ha fattat beslut om en egen CBAM. Varor som importeras till Storbritannien från länder med ett lägre eller inget koldioxidpris kommer att behöva betala en avgift senast 2027, vilket ska säkerställa att produkter från utlandet får ett jämförbart koldioxidpris som de som produceras i Storbritannien, enligt ett pressmeddelande som skickades ut från Storbritanniens finansdepartement idag.

– Så att våra ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen leder till minskningar av de globala utsläppen. Detta bör ge den brittiska industrin förtroende att investera i utfasning av fossila bränslen när världen övergår till nettonollutsläpp, säger skatteminister Jeremy Hunt i ett uttalande. 

Avgiften välkomnas av branschorganisationen Uk Steel. Men 2027 är för sent, anser organisationen. 

”Genom att fatta beslut om en CBAM från 2027 istället för att matcha EU:s tidslinje 2026, riskerar regeringen att stål med höga utsläpp dumpas i Storbritannien från 2026 när EU:s CBAM träder i kraft,” skriver gruppen i ett uttalande. 

EU:s klimattull trädde i kraft 1 oktober i år men fram till 2026 sker det i form av en övergångsperiod – där företagen inte behöver betala en avgift. Däremot är de skyldiga att rapportera de inbyggda utsläppen från sin import.