Radar · Inrikes

Omkomna i hissolycka hedrades med tyst minut

Byggnadsarbetare på en arbetsplats i Solna håller en tyst minut för de omkomna i hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg.

På måndagen hedrades de omkomna i den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg med en tyst minut på landets byggarbetsplatser.

Vi ville hedra de omkomna och de anhöriga, som går en hemsk jul till mötes, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.