Radar · Integritet

Hemliga tvångsmedel för att hitta eftersökta

Polisen ska få bättre möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas.

Polisen ska få utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel mot eftersökta personer.

Det kan handla om misstänkta som är anhållna i sin frånvaro eller brottslingar som rymt från fängelsestraff. Men även utlänningar som bedömts som säkerhetshot och som inte anmält sig hos polisen som de ska.

Både hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning ska få användas för att hitta misstänkta och dömda som håller sig undan.

”I Sverige ska det inte vara möjligt att undvika påföljd efter att ha begått ett brott. Det gäller särskilt personer som är våldsbenägna eller riskerar att fortsätta begå brott om de är på fri fot”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en skriftlig kommentar.

Lagförslaget skickas nu till lagrådet, och planen är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni nästa år.