Radar · Miljö

Greenpeace stämmer EU-kommissionen

Flera Greenpeaceorganisationer lämnade under tisdagen in en stämningsansökan till EU-domstolen i Luxemburg.

På tisdagen lämnar Greenpeace in en stämningsansökan till EU-domstolen. Den riktar sig till EU-kommissionen för beslutet att inkludera kärnkraft och fossilgas i den så kallade taxonomin, som klassificerar vilka investeringar som anses som hållbara.

– Vi behöver en energiomställning snarast möjligt och det här hjälper inte, tvärtom, det stjälper, säger Rolf Lindahl, kampanjledare inom klimat och energi på Greenpeace Sverige.

Miljöorganisationen har valt att lämna in en stämningsansökan till EU-domstolen för att motsäga sig EU-kommissionens beslut att inkludera gas och kärnkraft i den taxonomi som klassificerar om en investering är hållbar eller inte.

– Problemet med att man gör det är att man riskerar att grönmåla verksamheter som gas och kärnkraft, när de uppenbarligen inte är de lösningar vi behöver vare sig för klimat, miljö eller ekonomi, säger Rolf Lindahl.

– Det motverkar själva syftet med taxonomin, som var att skapa en gemensam standard för att klassa verksamheter på ett hållbart sätt.

Utsatts för lobbying

Från början var det inte självklart att kärnkraften skulle inkluderas i taxonomin och frågan har skapat protester under lång tid. Men till sist kom de båda energislagen med som en delegerad akt till taxonomin som är igång sedan januari i år.

– Problemet är att hela frågan utsatts för kraftig lobbying från inflytelserika aktörer inom kärnenergi och fossilenergi. Så att från att ha varit ganska tydligt att de inte ska vara med i taxonomin så har det blivit en av de sakerna som stöds. Det är uppochnervända värden. Det man borde gå bort ifrån ses istället som en lösning.

Men någon riktig lösning på klimatkrisen är varken det ena eller andra energislaget. Gasen, som ibland kallas för naturgas, kommer från fossila källor precis som olja och kol, och utsläppen ger en högre andel metan, som är en betydligt mer potent växthusgas än koldioxid på kort sikt.

Kärnkraften å sin sida har visserligen inga koldioxidutsläpp, men:

– Den levererar för lite och för sent och till för stora kostnader. Det tar mer än tio år, troligen än mer än så, att bygga kärnkraft. 10, 15 eller kanske 20 år. Vi behöver genomföra energiomställningen betydligt snabbare, säger Rolf Lindahl och konstaterar att kärnkraften är en distraktion.

”Behöver fasas ut”

Riskerna med en taxonomi som inkluderar dessa energislag är flera, enligt Greenpeace.

– Finansiella aktörer kan komma att klassa gas och kärnkraft som hållbart, grönt. Det skapar en dissonans i vår allmänna bild av vad vår hållbarhet är och undergräver förtroendet för EU.

– Allvarligast är att det öppnar upp för mer kapital till verksamheter som behöver fasas ut så snart som möjligt.

För småsparare och pensionssparare innebär det att det kommer bli snårigare att ta reda på hur hållbar en fond egentligen är.

– Man kan alltså inkludera kärnkraft och fossilgas i något som klassas som hållbart. För de flesta blir det nog märkligt att dessa energislag klassas som hållbara. Och jag tror de flesta vill veta vad man lägger sina pensionspengar på.

Rolf Lindahl tror att det trots allt är få aktörer som numera vill ge sig in i kärnkraftprojekt på grund av kostnader och osäkerheter.

– Men det skapar en generell osäkerhet på marknaden.

”Missar målet”

I EU-domstolen kommer man att argumentera för att EU-kommissionen missar målen med taxonomin, att skapa en enhetlig klassificering för hållbara investeringar.

– De har brutit mot själva idén med taxonomiförordningen genom att inkludera kärnkraft och fossilgas. Do no significant harm är ledorden, att inte orsaka skada på miljön. Men det är just de riskerna och konkreta effekterna som båda har.

Greenpeace uppmanar samtidigt EU-kommissionen att själva välja att dra tillbaka den delegerade akten som stämningen handlar om.

– Vi hoppas på att det görs så snart som möjligt, säger Rolf Lindahl.