Radar · Miljö

Greenpeace manifesterar mot svensk skogspolitik framför EU-ministrar

Middagen som ska hållas ikväll på Uppsala slott blir ett tillfälle att visa upp miljörörelsens bild av svensk skogspolitik, menar Greenpeace som anordnar en manifestation.

Under tisdagskvällen kommer Greenpeace att genomföra en manifestation utanför Uppsala slott, där EU:s miljöministrar ska samlas för ett informellt möte och middag. Temat är skogsindustrins lobbyarbete.
– Vi hoppas att de besökande ministrarna ser oss och att det åtminstone väcker en tanke, säger Carl Schlyter.

Under hela Sveriges ordförandeskap i EU så har delegaterna vid de inofficiella ministermötena samlats i konferenscentret Scandinavian XPO utanför Märsta. Där har de mötts av installationer i trä, en låtsasskog med fågelkvitter och stora bildskärmar. Det hela är uppfört och betalat av branschorganisationen Skogsindustrierna, som regeringskansliet utsett till värd för konferenscentrets allmänna ytor i entrén, något som tidningen Sveriges natur rapporterat om.

– Det här sker vid varje möte, oavsett tema. Vi på Greenpeace har frågat om vi får ha ett litet bås någonstans för att presentera vår bild, men det fick vi nej på från regeringskansliet, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat och systemomställning på Greenpeace.

Han kallar det för en propagandakampanj som inte speglar verkligheten.

Greenpeace är kritiska till att Sverige sedan lång tid tillbaka och även under sitt ordförandeskap i EU motarbetat flera viktiga reformer kopplat till skogsindustrin i unionen, såsom att motarbeta och försvaga skrivningarna kring vad som får klassas som hållbara investeringar, försvaga lagarna om hur mycket kol som ska lagras i skog och mark, motsatt sig ett förslag om naturrestaurering samt sett till att införa kryphål i förnybarhetsdirektivet.

– När man skulle skärpa kraven på vad man får elda upp och inte så verkade Sverige för att fortsätta elda upp mer av vår natur, säger Schlyter.

Musik och ”kalhyggesparad”

För att försöka göra sig hörda har har Greenpeace haft en person som stått utanför konferensområdet inför varje möte för att informera om deras syn på den svenska skogspolitiken. Och ikväll, då EU:s miljöministrar tar sig till Uppsala slott för middag och informellt möte, kommer aktivister från flera miljöorganisationer att möta upp med musik, tal och en ”kalhyggesparad”, med bland annat en lång banderoll och posters med stubbar på.

– Det är på platsen där ministrarna kommer att åka förbi. Vi har skickat brev till alla ministrar i förväg och sagt att de gärna får komma ut och prata med oss och träffa folket. Nu har regeringskansliet skrivit till dem och rekommenderat dem att inte göra det, säger Carl Schlyter.

Ingen minister har hittills nappat på förslaget, men några har svarat och sagt att de är upptagna med annat, berättar han.

Omkring 200 personer har anmält sig till manifestationen.

– Vi hoppas att alla kommer, med pendeltågssituationen och allt, säger Schlyter.

Förhoppningen är också att ministrarna som passerar åtminstone ser dem.
 
– Vi hoppas att de besökande ministrarna ser oss och att det åtminstone väcker en tanke om att den svenska regeringen kanske inte säger det som folket vill, säger Carl Schlyter.

– Varje motbild tror vi kan ha effekt.