Radar · Politik

Billström till FN-möte – ska återskapa förtroendet

Utrikesminister Tobias Billström (M) ska ha flera möten med muslimska länder i FN.

Utrikesminister Tobias Billström (M) reser till FN:s toppmöte i New York i nästa vecka med ett huvuduppdrag: Återställa förtroendet för Sverige i muslimska länder. Samtidigt saknar han en majoritet för regeringens plan på att stoppa koranbränningarna.

Nästa vecka samlas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York och från svenskt håll deltar statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström.

Klimatförändringar och säkerhetsfrågor, däribland Ryssland krig i Ukraina, är givna ämnen.

Men för den svenska regeringen handlar FN-veckan snarare om två saker: koranbränningarna och Nato.

Samarbetsorganisationen OIC, där 57 muslimska länder ingår, har fördömt koranbränningarna i Sverige och uppmanat medlemsländerna att överväga sanktioner mot danska och svenska intressen.

Fullspäckat schema

Organisationen vill just att brännandet av koranen ska tas upp på FN-mötet.
Intresset för vad Sverige då svarar är stort. Tobias Billström har ett hektiskt schema med flera så kallade bilateraler, enskilda möten, och intervjuer med stora amerikanska medier som CNN, CBS, The New York Times och The Washington Post.

– Vi står naturligtvis fullt ut upp för de grundlagsfästa friheter som vi har i Sverige. Men regeringen har också varit väldigt tydlig med att vi tar avstånd från de gärningar som har begåtts och ser dem som ett uttryck för hur individer försöker provocera och slå split mellan muslimer och ickemuslimer, säger han.

Stor folklig vrede

Det finns flera anledningar till att föra dialog med OIC-länderna, inte minst på grund av säkerhetsläget, enligt Billström. Den folkliga vreden i den muslimska världen är genuin, samtidigt som inrikespolitiska och statsstödda aktörer, däribland Ryssland och Iran, försöker dra nytta av händelserna.

– Det jag ser som mest primärt är självklart att jobba för att återställa tillit och det förtroende som vi behöver ha med länderna i den här världen, säger utrikesministern och fortsätter:

– Så att vi kan komma tillbaka till den normalt sett väldigt goda relation vi har med de här staterna. Vissa har vi decennielånga relationer med.

Samarbetet med SD

Billström kommer också att ta upp regeringens utredning om att se över ordningslagen för att kunna stoppa koranbränningar.

– Jag kommer att beröra det i de här bilateralerna, för det är viktigt att visa på det allvar med vilket den svenska regeringen betraktar den här utvecklingen och de åtgärder vi vidtar.

Samtidigt saknar regeringen i dagsläget en majoritet för en sådan åtgärd. Sverigedemokraterna har sagt att de går i opposition mot regeringen i frågan, S, V och MP är också skeptiska.

– Diskussionen om eventuella majoritetsförhållanden i riksdagen är för tidigt väckt, vi behöver först se hur utredningens slutbetänkande kommer att se ut, säger Billström.

TT: Upplever du att de här länderna på något sätt ser negativt på den svenska regeringen för att ni samarbetar med ett parti, Sverigedemokraterna, som är islamkritiskt?

– Nej, det är alltså inte så att de här frågorna tas upp i mina diskussioner med utrikesministerkollegor. Det är ingen som är intresserad där ute av den inrikespolitiska diskussionen i Sverige. Ibland framställs det på det viset i den inrikespolitiska debatten. Det som den muslimska världen är upprörd över är att det bränns koraner i Sverige.

FN:s högnivåmöte

FN:s högnivåvecka i New York innehåller en rad möten.

Det är det 78:e sammanträdet i generalförsamlingen.

Bland annat sker diskussioner 18–19 september om Agenda 2030 gällande hållbar, global utveckling.

På FN:s hemsida beskrivs en förhoppning om att diskussioner om en rad överlappande kriser ska återväcka ”hopp, optimism och entusiasm”.

Generella debatter hålls 19–23 och 26 september. Övergripande ämnen är fred, säkerhet och just hållbar utveckling.

En debatt hålls den 20 september om finansiering av utvecklingsprojekt mot bakgrund av ett avtal ifrån Addis Abeba 2015.

FN:s generalsekreterare António Guterres samlar också till ett klimatmöte den 20 september, för att öka trycket på länder och företag att göra mer.

Samma dag hålls ett högnivåmöte om att tackla och förbereda sig för framtida pandemier.

Den 21 september hålls ett möte om allmän hälso- och sjukvård.

Den 22 september hålls ett möte om kampen mot tuberkulos.

Källa: un.org

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV