Radar · Politik

Uppgifter: Utredare vill göra om klimatmål

John Hassler, professor i nationalekonomi.

Regeringens utredare John Hassler väntas föreslå att alla nationella klimatmål ska omarbetas, rapporterar Altinget.

Nationalekonomen John Hassler har haft uppdraget från regeringen att analysera hur svensk klimatpolitik ska utvecklas mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning ”Fit for 55”.

Enligt Altinget, som tagit del av utredningen, föreslår utredaren att inget av Sveriges befintliga klimatmål ska vara kvar i nuvarande form utan samtliga ska uppdateras.

Snabbtredningen skulle ha presenterats under tisdagen men det sköts upp till onsdagen.

Regeringen uppger dock för Omni att uppgifterna om klimatmålen inte stämmer.

– Vi tillbakavisar uppgifterna om att samtliga nationella klimatmål ska slopas, och att inget av de befintliga klimatmålen ska vara kvar i sin nuvarande form. Dessa uppgifter stämmer inte överens med det som utredaren föreslår, säger Anna Simon-Karlsson, politiskt sakkunnig hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), till Omni.

Utredningen bedöms kunna få stor betydelse bland annat för transportmålet som anger att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Hassler föreslår nu att fokus ska flyttas från att minska transporternas utsläpp nationellt till elektrifiering av transportsektorn, vilket han enligt Altinget beskriver som en skärpning av målet för transportsektorn.

Utredningen innehåller totalt 46 klimatpolitiska förslag, däribland en bredare utsläppshandel för exempelvis transporter och fastigheter, enligt Altinget.

Hassler vill även införa ett klimatkabinett under ledning av statsministern och finansministern.

Fakta: Sveriges klimatmål i dag

Sveriges nuvarande klimatmål som är klubbade av riksdagen:

Det långsiktiga målet är att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 och därefter nå negativa utsläpp.

Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990.

De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom kompletterande åtgärder.

För att nå det långsiktiga målet finns etappmål: 2030 bör utsläppen vara 63 procent lägre än 1990 och 2040 minst 75 procent lägre än 1990.

Delar av målen kan uppnås genom kompletterande åtgärder.

Utsläpp som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är inte inkluderade i etappmålen.

Det finns också ett särskilt etappmål för transporter. Enligt det ska utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV