Radar · Inrikes

Många elbränder orsakas av laddbara produkter

Spisen är den dominerande orsaken bakom "elrelaterade bränder" inräknat alla orsaker, enligt Elsäkerhetsverkets rapport.

Elsäkerhetsverkets senaste rapport, Elrelaterade bränder i bostäder 2018-2022, visar att laddbara produkter allt oftare orsakar bränder i bostäder.

Mängden laddbara produkter blir allt större och under de senaste fem åren har bränder och brandtillbud inom kategorin ökat med 42 procent.

Generellt ger laddbara produkter klart högre risk för brandspridning vilket även innebär att fler blir allvarligt skadade i bränder som involverar batterier, jämfört med andra startobjekt. Det skriver Elektroniktidningen, som uppmärksammar Elsäkerhetsverket rapport.

– Laddbara produkter orsakar cirka 12 procent av bränderna men står samtidigt för hela 30 procent av allvarligt skadade. Kunskapen om risker och beteenden när vi laddar behöver öka hos såväl konsumenter som de som tillverkar och säljer elprodukter, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och utredare av rapporten, i ett pressmeddelande.

• Drygt hälften av alla byggnadsbränder sker i vanligt boende och under 2018-2022 var 3 547 av dessa orsakade av fel i elrelaterad utrustning, varav 76 procent resulterade i brand med egendomsskador.
• Villa/radhus är starkt överrepresenterade jämfört med flerbostadshus både gällande bränder och brandtillbud, skriver Elsäkerhetsverket i sin sammanfattning.

Räddningstjänsten har under de senaste fem åren gjort totalt 54 194 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i byggnader.
Av dessa skedde drygt hälften i vanliga bostäder och 3 547 var orsakade av fel i elrelaterad utrustning. Av dessa resulterade 76 procent i brand med egendomsskador.

Allra vanligast är att bränderna startat i eluttag följt av elcentraler och elkablar. De flesta händelser orsakade av eluttag startar i kök följt av vardagsrum och sovrum.

Felanvändning av spis fortsätter dock vara den dominerande orsaken bakom elrelaterade bränder inräknat alla orsaker.

Positivt är att fast installerade apparater har en tydlig nedåtgående trend, med en minskning på 42 procent över hela perioden.

– Allra mest minskar elbränder orsakade av lysrörsarmaturer, 81 procent. Den pågående utfasningen av lysrör till förmån för säkrare LED-belysning, kan vara en orsak, säger Mikael Carlson.

Grafik: Elsäkerhetsverket
Grafik: Elsäkerhetsverket.