Radar · Basinkomst

Hälsosamt när chefer uppmuntrar till rörelse på jobbet

En ny studie visar att många arbetstagare tycker att de saknar stöd från närmaste chefen när det kommer till rörelsetid på jobbet.

Det gäller att resa sig upp från kontorsstolen och röra på sig med jämna mellanrum under arbetstiden om man vill stärka den mentala hälsan. Det visar en ny studie, som menar att här har chefen en viktig roll att fylla.

Forskare på Gymnastik-och idrottshögskolan har skrivit en avhandling som har tittat närmare på om det kan finnas ett samband mellan kontorsarbetares rörelsemönster – hur människor fördelar sömn, stillasittande och fysisk aktivitet – och symtom på depression, ångest, utbrändhet, mentalt välbefinnande samt stress. 

– Tidigare forskning har ofta fokuserat på ett beteende i taget. Men vi behöver förstå hur kombinationen av sömn, stillasittande och fysisk aktivitet påverkar vår psykiska hälsa. Vi såg att andelen måttlig till intensiv fysisk aktivitet var relaterat till mentalt välbefinnande, även om deltagarna också satt mycket, säger forskaren Lisa-Marie Larisch vid Gymnastik-och idrottshögskolan, till sajten Forskning.se.

Undersökningen följde 260 kontorsarbetare vid två företag där en grupp motionerade aktivt, medan den andra fick stöd för att minska stillasittandet. Deltagarna fick också hjälp från hälsocoacher, hade pass under arbetstid för promenader och gemensam gruppträning.

Chefens stöd viktigt

Resultatet var att det mentala välbefinnandet förbättrades hos deltagarna, men det påverkade inte allvarligare symtom på depression, ångest och stress. Deltagarna tyckte också att de upplevde förbättringar i rörelsebeteende och välbefinnande.

Dock var det flera som berättade att de inte kände ett stöd från sin närmaste chef för programmet och att det slarvades med aktiviteterna. Detta kan ha påverkat resultatet, menar forskarna, som föreslår att det inte bara räcker med att uppmuntra arbetstagarna, utan att arbetsplatsen måste se till att det finns tillgång till gym, friskvårdtimme och en motionspositiv arbetsplatskultur med chefer som föregår med gott exempel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV