Glöd · Ledare

Ett hårt slag mot antidemokratiska krafter i Polen

Det ser ut att bli regeringsskifte i Polen.

Än vet vi inte säkert, förstås. Ni kan processen vid det här laget: det exakta regeringsunderlaget måste förhandlas fram mellan de olika partierna innan vi kan se en ny polsk regering.
 
Men baserat på det slutgiltiga valresultatet publicerades i morse – det ser ut att bli regeringsskifte.

I en tid när flera länder i EU, och däribland Sverige, bevittnar en demokratisk tillbakagång, är detta helt klart uppfriskande nyheter. Under åtta år har Polens nuvarande regering, under ledning av det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS), styrt Polen i en allt mer auktoritär riktning. Regeringen har genomfört reformer av domstolsväsendet som både Europadomstolen och EU-domstolen i flera domar menar strider mot internationell rätt och grundläggande demokratiska villkor. Genom att köpa upp mediekoncerner och kontrollera public service har regeringen i stor utsträckning tystat kritiken av det egna partiet. Hbtqi-rättigheter har underminerats och kvinnors möjlighet till abort har blivit än mer begränsad. Samtidigt har regeringen försökt att tysta civilsamhällesgrupper, aktivister och regeringskritiker genom att ta till olika rättsliga medel.

Trots dessa försök att tysta kritiska röster har en motståndsrörelse mot regeringen ändå lyckats ta form. Valdeltagandet har beskrivits som rekordhögt. I ett land där valdeltagandet oftast är lägre än 50 procent har nu nära 74 procent av de röstberättigade tagit sig till valurnorna för att lägga sin röst. Mobiliseringen inför valet har varit massiv, med miljontals ute på gatorna i protest mot den nuvarande regeringen under både sommaren och hösten.

Och nu ser det alltså ut som att PIS kommer att förlora makten. Även om det nuvarande regeringspartiet fortfarande verkar förbli störst, så får den koalition som oppositionspartierna har bildat (Medborgarkoalitionen, Tredje vägen och Vänstern) en klar majoritet av av rösterna. Det innebär med största sannolikhet slutet på Polens utveckling mot att bli ett auktoritärt styrt EU-fientligt land. Folket har sagt stopp.

En ny regering, troligtvis under ledning av den liberalkonservativa Donald Tusk, betyder inte att den sista striden är vunnen. Som ordförande i det Europeiska rådet har Donald Tusk själv varit med och drivit igenom EU:s dödliga migrationspolitik. Som tidigare premiärminister i Polen använde han sig av Polens veto för att blockera gemensamma klimatmål i EU, samtidigt som han länge varit en uttalad förespråkare av utvinning av skiffergas (på engelska, fracking). En liberalkonservativ polsk regering (med marginellt inflytande från De gröna och Vänstern) kommer troligtvis inte att imponera i andra viktiga politiska frågor – men, representerar ändå ett steg bort från antidemokratiska och auktoritära krafter.

Trots att mycket fortfarande är ovisst, finns det två saker vi med säkerhet kan säga om det polska valet i dag: detta ett hårt slag mot det nuvarande regeringspartiet Lag och rättvisa. Och det är bra för demokratin.

Tumme upp och tumme ner har lagts in i efterhand, tisdag den 17 oktober kl 09.29. Texten är uppdaterad kl 10.57.

Inkomsterna från Björks nya singel kommer att gå till aktivister som protesterar mot den isländska fiskeindustrin.

Det civila lidandet i Palestina och Israel.