Glöd · Debatt

Låt Sverige vara en tydlig röst för djuren i EU

Kor brännmärks på en spansk gård i maj 2019.

Nu måste Sverige stå upp för djuren i EU!

EU-kommissionen verkar dessvärre vara på väg att svika sitt löfte om en ny djurskyddslagstiftning 2024. Bara nya regler för djurtransporter finns med på agendan. Nu måste politiker och näringsliv i Sverige göra vad de kan för att driva på utvecklingen i EU mot en djurvälfärd värd namnet. 

Den nuvarande EU-kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen har haft stora förväntningar på sig när det gäller djurvälfärd. Kommissionen hade en hög svansföring i frågan och lovade högtidligt att presentera en genomgripande förändring av hela EU:s djurskyddslagstiftning.

Men nu håller alla stolta deklarationer snabbt på att rinna ut i sanden. Ursula von der Leyens kommission är inne på slutet av sin mandatperiod. Nästa år är det val till Europaparlamentet och därefter väljs ordförande för en ny EU-kommission. 

Många förlorare

Mycket står nu på spel. I första hand för djuren, men även för lantbrukarnas villkor och EU-kommissionens trovärdighet och demokratiska förankring.

Konsekvensen av att ett starkare regelverk skjuts upp på obestämd framtid är att miljarder djur även fortsättningsvis kommer att ha sämre liv än de borde. Dagens gemensamma djurskyddsregler för medlemsstaterna är mycket föråldrade och bygger inte på moderna forskningsresultat. 
Regelverket skulle också kompletteras på de områden där det i dag saknas detaljregler, till exempel för hållning av mjölkkor. EU-kommissionen har även ställt sig positiv till ett medborgainitiativ som kräver att burhållning av lantbruksdjur ska förbjudas – ett initiativ som vi och andra djurvälfärdsorganisationer samlat in över 1 400 000 namnunderskrifter till. 

Även vissa primärproducenter drabbas hårt av att de nya reglerna uteblir. Exempelvis de svenska bönder med hög djurvälfärdsstandard. De tvingas nu att även fortsättningsvis konkurrera med bönder i andra länder som producerar billigare livsmedel genom att ha ett sämre djurskydd.

Löftesbrottet urholkar dessutom EU-kommissionens trovärdighet och demokratiska förankring. En ny stor opinionsundersökning av EU-medborgarnas inställning till djur, Eurobarometern, visar att det finns en stark folklig opinion för att förbättra djurens välfärd i EU.

EU-kommissionens trovärdighet i allmänhetens ögon hotas också av att den upprepade gånger sagt att problemet med att medlemsstater inte lever upp till det nuvarande regelverket ska hanteras med de nya reglerna. Den amerikanska tankesmedjan Rethink publicerade redan 2020 en rapport om djurhållningen inom EU, som slog fast att många länder inte implementerat nuvarande djurskyddsregler. 

Driva på utvecklingen

Sverige måste nu dra sitt strå till stacken för att EU inte ska svika djuren. Därför vänder jag mig nu till regeringen och riksdagspartierna. Ni måste sätta hårt tryck på EU-kommissionen! En konkret tidsplan från kommissionen där hela djurskyddsregelverket finns med är det minsta ni bör begära. Och att den innebär att kommissionen lägger fram sina förslag snarast möjligt. 

Jag vill också vända mig till handeln: Medverka inte till en destruktiv utveckling med dåliga villkor för djuren och de primärproducenter som vill värna om en bättre djurvälfärd. Ni måste sluta sälja kött från producenter med dåliga, kanske till och med illegala, villkor för djuren. Tester som vi lät analysföretaget Eurofins göra under förra året visade dessutom att sådant kött innehöll hälsofarliga multiresistenta bakterier i stor omfattning. Ni måste rensa upp på era hyllor. 

Till sist vänder jag mig till den bransch i näringslivet som i hög utsträckning kapitaliserar på kött med lågt ställda krav på djurskydd: Restaurangbranschen. Regeringen har ett färdigt förslag om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och storkök på sitt bort. 

Det är hög tid att landsbygdsministern trycker på den gröna knappen och genomför en sådan märkning. Om vi kan spåra köttets ursprung skulle det inte bara kunna sätta stopp för mycket av fulköttet, det skulle också gynna dem inom branschen som håller en hög etik.

Det framgår klart av den färska Eurobarometern att EU:s medborgare vill se en förbättring av hur vi behandlar djuren. Att gå mot den starka folkopinionen kan bli dyrbart – både politiskt och ekonomiskt. 

Så låt Sverige vara en tydlig röst för djuren i EU! 

Roger Pettersson, generalsekreterare för 
World animal protection Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV