Radar · Utrikes

Vårdavtal i strejkernas England

Sjuksystrar i England strejkade för bättre avtal.

Storbritanniens regering och flera fackföreningar som representerar sjukvårdspersonal i England är i princip överens om ett nytt löneavtal. Uppgörelsen kan innebära ett slut på de omfattande strejker som sjuk- och hälsovårdsfack har genomfört.

Parterna är överens om en löneökning på fem procent nästkommande budgetår.

Uppgörelsen innehåller också ytterligare en ökning på två procent av nuvarande lön samt en bonus på minst 1 250 pund – motsvarande närmare 16 000 kronor.

Avtalet gäller bland annat omkring en miljon anställda inom det nationella hälsosystemet NHS.

De ledande fackförbunden, inklusive det stora vårdförbundet Royal College of Nursing som utlyste sin första strejk i december, uppmanar medlemmarna att gå med på avtalet.

”Medlemmarna tog det svåraste av beslut att gå i strejk, jag tror att de har blivit rättfärdigade i dag”, skriver fackförbundets generalsekreterare Pat Cullen i ett uttalande.