Radar · Miljö

WMO: Troligt med 1,5 graders uppvärmning inom fem år

Med höjda temperaturer ökar riskerna för extremväder, såväl torka som översvämningar.

Med stor sannolikhet kommer något av de närmaste årens globala medeltemperaturer att nå 1,5 grader över förindustriella nivåer, meddelar Världsmeteorologiska organisationen, WMO, idag. Den uppdaterade prognosen är inte samma sak som att vi missat Parisavtalets tuffare mål, men däremot innebär det ett riskfyllt närmande…

– Den här rapporten betyder inte att vi permanent kommer att överskrida 1,5-gradersnivån som anges i Parisavtalet, som hänvisar till långvarig uppvärmning under många år. WMO slår dock larm om att vi kommer att överskrida 1,5-gradersnivån på en tillfällig basis med ökande frekvens, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

Den uppdaterade prognosen från WMO konstaterar att det finns en 66 procents sannolikhet för att åtminstone ett av åren mellan 2023 och 2027 kommer att ha en global årsmedeltemperatur som överskrider 1,5 grader (jämfört med förindustriell temperatur).

Det finns dessutom en 98 procents sannolikhet att något av de kommande fem åren kommer att vara det varmaste året någonsin uppmätt.

El Niño bidragande

Bakomliggande orsaker till detta är det återkommande väderfenomenet El Niño som nu är på gång och som Syre skrev om nyligen.

– En värmande El Niño förväntas utvecklas under de kommande månaderna och detta kommer kombinerat med mänskligt inducerade klimatförändringar att driva globala temperaturer in på okänt territorium, säger Petteri Taalas i pressmeddelandet och fortsätter:

– Detta kommer att få långtgående återverkningar för hälsa, livsmedelssäkerhet, vattenförvaltning och miljön. Vi måste vara förberedda.

Prognosen oroar många experter. Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för tyska Potsdam Institute for Climate Impact Research, säger till DN att det är ”mycket oroande på flera sätt”, delvis för att det kan ge bränsle till diskussionen om vi ska ge upp 1,5-gradersmålet:

– Över 1,5 grader så triggar vi med stor sannolikhet några av de här stora trösklarna som Grönlandsisen och Västantarktis. Det är så oerhört viktigt att hålla kvar vid 1,5 grad trots att vi riskerar att temporärt gå över den, säger han till tidningen.

Risken att vi varaktigt går över 1,5 grads uppvärmning under första halvan av 30-talet uppskattas nu till 50 procent.

– Då är inte 1,5 grader längre en tillfällighet under ett enstaka år utan blir det vanliga. Vi ser redan nu allt större klimateffekter med den uppvärmning som vi har nått och dessa ökar med varje ytterligare uppvärmning, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, till TT.

Läs mer: 

Varningen: Förbered er för El Niño