Glöd · Debatt

Torn av trä till vindkraftverk ger mer klimatnytta

Vindkraftverk vid Lillgrund söder om Öresund.

Vindkraftstorn av trä binder mer koldioxid än vad som motsvarar de utsläpp de orsakar, skriver Otto Lundman, vd för företaget Modvion, som bygger sådana torn. Det är en replik på Annika Rullgårds debattartikel den 4 maj, där hon ifrågasätter deras värde som lösning på klimatproblemen, 

DEBATT. Annika Rullgård skriver (4 maj) att vindkraftverk av trä inte löser klimatproblemen. Men när vindkraftstornen byggs i trä minskar klimatavtrycket kraftigt samtidigt som träet binder koldioxid.

Enligt en livscykelanalys gjord av det svenska forskningsinstitutet Rise minskar ett vindkraftstorn i trä utsläppen vid tillverkningen med 90 procent jämfört med ett ståltorn med samma höjd och belastning. Eftersom trä också lagrar kol blir tornet till och med koldioxidnegativt, då träet binder mer koldioxid än vad som släpps ut under tillverkningen av tornet.

Vi på Modvion använder trä från våra nordiska skogar i de vindkraftstorn vi bygger. I Sverige avverkas enligt Skogsstyrelsen nära 100 miljoner kubikmeter skog varje år. Det kan finnas goda anledningar till att diskutera vilka nivåer som är hållbara, men framför allt måste vi använda den avverkade skogen så klokt som möjligt.

Det innebär att träet i första hand bör användas i långlivade konstruktioner som binder koldioxiden under lång tid, som till exempel vindkraftstorn. När själva vindkraftverket har tjänat ut kan träet från tornet användas som byggnadsmaterial. På så sätt blir koldioxidinlagringen väldigt långsiktig.

Den höga styrkan i förhållande till vikten för det laminerade trä vi använder innebär mycket lättare torn. Att trätorn byggs i moduler som enkelt kan transporteras på allmänna vägar underlättar också för högre torn, som når bättre vindar och ger en större och mer kostnadseffektiv elproduktion. Det bidrar till att snabba på tillväxten av hållbar energi och till en ännu större klimatnytta från vindkraften.

Annika Rullgård skriver att det för tillverkarna gäller att ”att se längre än till nästa kontoutdrag”. Hon kan vara säker på att vi på Modvion drivs av en vilja att bidra till en minskad klimatpåverkan och till en mer hållbar värld.