Radar · Inrikes

Kritiserad lag om etikprövning ses över

Kritiken mot etikprövningslagen har varit massiv från forskarhåll.
Nu ska regeringen tillsätta en utredningen för att se över lagen.

(TT)