Radar · Miljö

Brister på Ringhals – sänkt strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ser allvarliga brister i strålsäkerheten på Ringhals.

Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals visar på allvarliga brister, meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten.

”Det finns delar av verksamheten som fungerar väl, men vi har identifierat en negativ utveckling för säkerhetsarbetet i stort under en längre tid”, säger Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör varje år en samlad värdering av strålsäkerheten vid alla svenska kärnkraftverk. I år bedöms strålsäkerheten vid Ringhals ”acceptabel”. Det är en lägre värdering än tidigare, då den varit ”tillfredsställande”.

Enligt myndigheten är det inga enskilda händelser som ligger bakom bedömning, utan en ”sammantagen bild av hur händelser uppstått och har hanterats”.

”Myndigheten anser att det är av stor vikt att bolaget kommer till rätta med dessa brister”, säger Edland.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har anläggningarna ”fungerande barriärer, med täta primärsystem och inneslutningar”. Men myndigheten vill se åtgärder för att bland annat åtgärda brister i organisation, ledning och säkerhetskultur.