Radar · Utrikes

16  EU-processer mot Sverige 

Sverige har inte i tid infört EU-lagar om skydd för visselblåsare eller skött hanteringen av avfall från fartyg, det anser EU-kommissionen och genomför därför rättsliga åtgärder i dessa två fall och ytterligare 14 så kallade överträdelseförfaranden uppger Europaportalen. Om Sverige inte vidtar åtgärder går ärendet vidare till domstol. 

Fälls Sverige i EU-domstolen kan landet åläggas att betala böter så länge det inte rättar sig efter domslutet. Under 2022 drogs Sverige inför EU-domstolen i två fall, ett om regler för köp och innehav av skjutvapen och ett om regler för elektronisk kommunikation. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV