Radar · Miljö

Världsbankens klimatskeptiska chef avgår

Världsbankens chef David Malpass har anklagats för att vara en klimatförnekare.

Världsbankens chef David Malpass kommer att avgå i juni, nästan två år i förtid, rapporterar Climate Home News. Nyheten kommer efter att Malpass kritiserats för att inte ställa sig bakom att fossil förbränning ger upphov till farliga klimatförändringar.

Det började med att USA:s förre vice-president Al Gore, gick ut och kritiserade David Malpasse för att vara en klimatförnekare. När världsbankschefen i samband med ett panelsamtal i FN fick möjlighet att bemöta kritiken, duckade han återkommande på frågan om han höll med det vetenskapliga konsensus som råder om att fossil förbränning leder till farliga klimatförändringar eller inte. Till sist svarade han ”jag är ingen forskare”. Det i en tid när alltfler länder krävt att Världsbanken arbetar med ett större fokus på klimatfrågan.

Malpasse, som utnämndes som Världsbankschef av Donald Trump 2019, har inte uppgett varför han nu avgår. Men att han ”arbetat hårt för att reducera fattigdom, öka ekonomisk tillväxt, minska regeringars lånebörda och öka levnadsstandarden”.

Då USA är den största aktieägaren i Världsbanken, väntas landets president också bli den som utnämner nästa chef.