Energi · Syrekvisset

Syrekvisset: Vad kan du om Danmarks gröna omställning?

Lådcyklar är praktiska i städer som Köpenhamn där man har satsat på cyklismen.

Välkommen till Syres kviss! Ja, eller quiz, eller frågesport om
du så vill. Med frågor om aktuella händelser, samhällsfrågor
och annat som kan vara kul att veta. Facit hittar du längst ner.

1.

Nio av tio som bor i Köpenhamn äger minst en cykel. Det gårfem cyklar på varje bil! Hur många procent av alla resor till jobbet vill Danmark ska ske på cykel före 2025?

1. 10 procent
X. 33 procent
2. 50 procent

2.

På Jylland testkörs världens högsta vindkraftverk.
Hur högt är det vid vingspetsen?
1. 111 meter
X. 208 meter
2. 271 meter

3.

Antalet grisar fortsätter att minska i Danmark, senaste året med 10 procent. Grisstallar är en stor källa till koldioxidutsläpp.

Hur många grisar fanns det i oktober 2022?

1. 12 miljoner grisar
X. 5 miljoner grisar
2. 23 miljoner grisar

4.

Vad heter Danmarks ledande vindkraftverkstillverkare?

1. Vindflu
X. Vestas
2. Blaastpøwer

5.

2019 var ett exceptionellt bra år för vindkraftproduktion i
Danmark. Hur stor del av energiförsörjningen kom från
vindkraft?
1. 75 procent
X. 50 procent
2. 25 procent

6.

Köpenhamn backade förra året från ett stort mål som staden satte 2009, vilket var målet?

1. Att servera världens största chokladwienerbröd
X. Att bli världens första flygplats med enbart grönt flygbränsle
2. Att bli en klimatneutral stad 2025

Facit: 1:2, 2:2, 3:1, 4:X, 5:X, 6:2

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV