Radar · Mänskliga rättigheter

Buss till stöd för hemlösa vid Stockholms central

Per-Johan Fernström är verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén, som arbetar mot hemlöshet.

I morgon kommer ”Hållplats Frälsningsarmén”, en röd buss, att rulla fram till cityterminalen i Stockholm. 
– Vi hoppas att besökarna kommer att känna att vår målsättning helt enkelt är att finnas där för dem, att vara deras advokater och förkämpar, säger Per-Johan Fernström, Frälsningsarmen.

Frälsningsarmén skriver på sin webbplats att deras ambition är att bussen som ska fungera som ett mobilt kontor där hemlösa kan få coachning, juridisk hjälp, mänskligt stöd och möjlighet till övernattning. Inledningsvis kommer bussen att parkeras vid Stockholms centralstation på måndagar och tisdagar klockan 20-01, men organisationens förhoppning är att utöka tiderna.

Hur många som lever i hemlöshet i Sverige är inte klart, enligt Sveriges stadsmissioner tidigare i år. För sex år sedan gjordes en nationell kartläggningen och då konstaterade Social­styrelsen att det fanns över 33 000 personer i hemlöshet i Sverige.

”Stads­missionen ser att de inte blivit färre. Tvärtom ser vi att den strukturella hemlösheten ökar, där människor av ekonomiska skäl riskerar att hamna i en hemlöshets­situation eller redan befinner sig där. Individer som inte har någon bakom­liggande social problematik och som helt enkelt inte har råd att ta sig in eller hålla sig kvar på bostads­marknaden, skriver de i debattartikeln ”Skarp varnings­signal kring hemlösheten”.

”Nya i sin hemlöshet”

Frälsningsarmén har gjort en intervjustudie med hemlösa som tillbringar nätter på centralen i Stockholm.

– En stor del av dem vi möter på centralen är nya i sin hemlöshet och har inte blivit cementerade i sin roll än. Vi tror att det finns en möjlighet att stabilisera situationen innan den gått för långt, säger Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén, på organisationens webbplats.

Studien visade bland annat att hemlösa har lågt förtroende för socialtjänsten och myndigheter och Frälsningsarmén vill vara ”en länk mellan människors situation och det offentliga Sveriges insatser”.

Per-Johan Fernström säger att det är svårt att förstå hur jobbigt det är att få hjälp ur hemlöshet.

– Många blir bollade mellan olika enheter på socialtjänsten och det kan ta flera veckor innan man får beslut om ekonomiskt bistånd. I de fall där kommunerna inte kan komma överens om vem som bär det ekonomiska ansvaret kan det ta flera år. Har man inte stöd av någon så orkar man inte.

Pensionärer vanligare

Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka som bedriver socialt arbete bland annat finansierat genom gåvor, bidrag och Myrornas överskott.

Om det är akut ska det gå att få en sovplats på bussen, men organisationens tanke är att slussa personer vidare till härbärge och vandrarhem.

Inte bara Frälsningsarmen vittnar om att fler grupper, till exempel pensionärer, har blivit vanliga bland hemlösa, särskilt i de större städerna. Orsaken kan vara att en partner går bort eller att personen drabbas av en stor kostnad, och då räcker inte pengarna till hyran längre.

– Det som är ett problem i dag är ju att akutboenden och liknande inte är anpassade för den äldre målgruppen. De känner sig otrygga i en sovsal, och det hade jag också gjort. Det är inte en trygg miljö så de faller lite mellan stolarna, uppgav Per-Johan Fernström till TT i oktober.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV