Radar · Inrikes

Kristersson: Terrordåd mot Sverige har avvärjts

Säkerhetspolisen Charlotte von Essen och statsminister Ulf Kristersson (M) vid en perssträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.

Risken för att Sverige utsätts för terrorattacker bedöms ha ökat till följd av bland annat koranbränningarna. Att värna medborgarnas säkerhet är nu högsta prioritet, enligt statsminister Ulf Kristersson (M).
– Vi vet att planerade terrordåd har avvärjts, säger han.

Sverige bedöms ha gått från att vara ett så kallat legitimt mål till att bli ett prioriterat mål för terrorattacker. Men precis som Säkerhetspolisen, som tidigare under dagen meddelade att terrorhotnivån höjs från nivå 3 till 4, uppmanar Kristersson allmänheten att leva som vanligt – men vara vaksamma.

– Jag förstår att många svenskar känner oro över den nya och högre hotnivån. Till alla er vill jag säga att vi ska leva våra liv som vanligt, säger han på en presskonferens.

Kristersson nämner bland annat den senaste tidens koranbränningar. Han har sammankallat det nationella säkerhetsrådet och kommer att informera riksdagens partier om läget.

Regeringen står som alla förstår i mycket nära i dialog med Säkerhetspolisen. Våra svenska säkerhetstjänster och andra myndigheter är nu mycket kommunikativa och proaktiva, säger statsministern.

– Att värna alla svenska medborgares säkerhet är nu allra högsta prioritet.

Tydlig signal

Säpochefen Charlotte von Essen upprepar att beslutet att höja hotnivån inte beror på en enskild händelse, utan ett försämrat säkerhetsläge under längre tid.

– Höjningen är främst tänkt att vara en tydlig signal om att det terrorhot vi ser är allvarligt, säger hon.

Hotbilden väntas bestå under en längre tid.

– Uppmaningen är att vi ska leva som vanligt, men det innebär inte att vi inte behöver göra anpassningar. Samhällsaktörer och myndigheter behöver anpassa verksamheten så att vi kan leva som vanligt, säger von Essen.

Det är viktigt att man följer information från myndigheter.

"Väl rustade"

Enligt rikspolischefen Anders Thornberg är polisen väl förberedd för att hantera en höjd hotnivå.

-Vi i svensk polis är väl rustade för det här läget, säger Thornberg.
Samarbetet med Säpo stärks. Vi jobbar tungt med förebyggandesidan. Vi stärker också vårt dialogarbete.

Polisen stärker upp på en rad områden med anledning av den höjda hotnivån. Thornberg nämner polisens lokala brottsförebyggande arbete, samarbetet med Säpo för att reducera extremism, det operativa stödet till Säpo och en stärkt insatsförmåga.

Polisens nationella och regionala insatsförmåga har stärkts, säger han.
De senaste månadernas försämrade säkerhetsläge måste mötas med direkta åtgärder här och nu och strategiska och långsiktiga insatser som sänker nivån på sikt, enligt justitie­minister Gunnar Strömmer (M).

– Sverige har levt med ett förhöjt hot under en längre tid, säger han.
Regeringen har redan vidtagit åtgärder och överväger löpande åtgärder. Myndigheterna vidtar nu de åtgärder som krävs för att man ska kunna leva som vanligt.

"Många saker"

TT: Kan Ulf Kristersson vara mer konkret: vad gör regeringen för att dels trygga svenska medborgare men också för att hantera den ilska som finns mot Sverige i muslimska länder?

– Ganska många saker. Inom nu gällande lagstiftning görs det som nu kan och bör göras. Sedan tror jag att (utrikeminister) Tobias Billström har beskrivit alla sina kontakter med andra delar av världen, allt arbete är ju inte polisiärt eller säkerhetstjänstrelaterat, utan också diplomatiskt, säger Kristersson.

Samarbetet med andra länder är otroligt viktigt. Svenska säkerhetstjänster behöver samarbeta förtroendefullt med andra länder för att kunna komma åt de här människorna. Det fungerar väldigt väl.

”Ett allvarligt läge”

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson kommenterar Säkerhetspolisens besked om att terrorhotnivån höjs från nivå 3 till 4.

– Sverige är i ett allvarligt läge och det viktigaste för vårt land är att möta detta tillsammans, för det finns krafter som kommer att försöka utnyttja den här situationen, säger hon.

TT: Hur ser du på regeringens arbete?

– Jag tycker det är bra att regeringen säkerställt att våra myndigheter har vad de behöver, men regeringen behöver vara tydligare med strategin framåt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV