Radar · Utrikes

Censurstrid hotar bibliotekets framtid i den lilla staden Dayton

Det anrika biblioteket i Dayton hotas av nedläggning efter krav på censur.

En strid om bibliotekets framtid skakar Dayton i Washington. En grupp föräldrar har protesterat mot böcker som de anser vara olämpliga för barn och ungdomar. Trots att biblioteket försöker att kompromissa ökar motståndet mot biblioteket. Nu planeras en omröstning som kan leda till att biblioteket stängs.

Striden om böcker på biblioteket har brutit ut i Dayton i Washington i USA och hotar länets enda bibliotek. Konflikten handlar om innehållet i ett antal böcker som berör kön, sexualitet och etnicitet. En kampanj har inletts för att stänga biblioteket eftersom de anser att det innehåller olämpligt innehåll för barn. Tillräckligt många underskrifter har samlats in för att hålla en omröstning om att helt stänga biblioteket, rapporterar Seattle Times.

Enligt American Library Association skulle det vara det första biblioteket i landet som stängs på grund av en tvist om vilka böcker som finns på hyllorna.

”Det är slutet för biblioteket som vi känner det”, säger Jay Ball, ägaren till en lokal bilverkstad och ordförande för bibliotekets styrelse. ”Det är vansinne, det är helt vansinnigt.”

Biblioteket i Dayton har funnits i 86 år. Förra året uppstod en tvist angående placeringen av en bok. Nu är antalet böcker som ifrågasätts uppe i ett hundratal.

Motståndarna till biblioteket hävdar att biblioteket tillhandahåller böcker som behandlar transgenderfrågor, sexualitet, samtycke, etnicitet och könsstereotyper till barn. Jessica Ruffcorn, en ledande person i motståndet, säger att biblioteket ”riktar sig mot barn med sexualiserat innehåll”.

Bibliotekets direktör och styrelse vägrade ursprungligen att flytta på några av böckerna, men har nu försökt mildra konflikten genom att flytta vissa böcker och avsnitt.

"Biblioteket måste bort från vår omgivning"

Motståndet mot biblioteket har dock inte avtagit.

”Vi litar inte på deras avsikter att flytta böckerna”, skrev Ruffcorn i ett e-postmeddelande till The Seattle Times. ”Nu är det upp till Columbia County att avgöra vad våra gemenskapsstandarder är och om vårt bibliotek är en tillgång eller en belastning för vår gemenskap.”

Ett annat uttalande mot biblioteket, skrivet av tre andra motståndare, är ännu mer kompromisslöst:

”Detta allmänna bibliotek är en oåterkalleligt komprometterad enhet och det måste tas bort från vår omgivning”.

En omröstning planeras att äga rum i november där väljarna avgör bibliotekets framtid. Om biblioteket skulle stängas kommer dess böcker och material att skickas till delstatsbiblioteket, och kommunala myndigheter kommer att fatta beslut om vad som ska göras med resten av bibliotekets resurser.

Detta är det första fallet i delstaten Washington där ett bibliotek hotas att helt stängas ned på grund av en tvist om bokinnehåll. Men det är inte det enda fallet i delstaten där krav på censur har framförts; exempelvis har liknande strider uppstått i Walla Walla där föräldrar har krävt att vissa böcker ska tas bort från skolbiblioteket, samt i Liberty Lake där stadsfullmäktige tog över bibliotekspolicyn efter en kontrovers kring en bok.

Fler bibliotek under attack

På nationell nivå har nästan 1 300 försök att censurera böcker på bibliotek dokumenterats under 2022, vilket är nästan dubbelt så många som året innan.

American Library Association menar att angreppen mot bibliotek i grunden handlar om individens rätt att välja och familjens rätt att bestämma vilka böcker de vill läsa.

På nationell nivå meddelade gymnasier i Tampa-området i Florida förra veckan att de skulle begränsa undervisningen av Shakespeare på grund av farhågor att det sexuella innehållet kunde strida mot nya delstatsbestämmelser.

I Florida har republikanskt styrda distrikt infört lagar som gör det enklare för föräldrar att ifrågasätta böcker i skolbibliotek.

I Jamestown, Michigan, drog väljarna in finansieringen för det lokala biblioteket på grund av några böcker med HBTQI-innehåll. Biblioteket är fortfarande öppet på grund av privata donationer.

Nyligen antog Arkansas en lag som gör bibliotekarier straffrättsligt ansvariga för att tillhandahålla böcker eller material till minderåriga som är ”skadliga” eller ”anstötliga”.

Om biblioteket i Dayton tvingas stänga kommer detta vara en unik händelse. Det finns ingen tidigare lagstiftning eller rättslig praxis för liknande fall där ett helt biblioteksdistrikt upplöses. Invånarna i Dayton skulle behöva resa 16 kilometer till närmaste bibliotek i en annan stad för att få tillgång till böcker och andra resurser som biblioteket erbjuder.

Kraven mot biblioteket i Dayton har splittrat samhället och väckt starka känslor. Flera kampanjer har också inletts för att rädda biblioteket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV