Radar · Inrikes

SJ: Id-kontroll på tåg kan stoppa trafiken

Ett X2000-tåg i Malmö.

Enligt ett lagförslag ska tillfälliga id-kontroller kunna införas på bussar, tåg och fartyg. Enligt SJ är förslaget ”helt orimligt” och skulle innebära en stor risk att snabbtågen mellan Malmö och Köpenhamn måste upphöra.

I somras skickade regeringen ut sitt förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige på remiss.

En liknande lag infördes i samband med flyktingkrisen 2015, men den var tillfällig och upphörde 2018. Regeringen har ansett att det finns ett behov av en permanent lag.

Snabbtågstrafik kan upphöra

Remisstiden för förslaget gick ut på söndagen och en aktör som är starkt kritisk är SJ.

”Tyvärr måste vi konstatera att risken är väldigt stor för att vi tvingas upphöra med vår snabbtågstrafik mellan Köpenhamn och Malmö om denna lag blir verklighet och börjar tillämpas. Det kan också komma att gälla SJ:s trafik till och från Oslo”, säger tågbolagets vd Monica Lingegård i en kommentar.

Tanken är att förbudet enbart ska få införas om det finns en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på grund av att många migranter tar sig till Sverige.

Enligt Monica Lingegård har SJ förståelse för att det kan krävas särskilda åtgärder.

Sanktionsavgifter för transportörer

”Men förslaget bygger på att det är vår ombordpersonal som ska genomföra kontrollerna – det vill säga ren myndighetsutövning. Det är helt orimligt att vi ska behöva ta ett sådant ansvar utan att ha den utbildning och träning som krävs för uppgiften”, säger hon.

Transportföretag som bryter mot ett förbud enligt lagen och inte kontrollerar sina resenärers id-handlingar ska enligt förslaget straffas med sanktionsavgifter på lägst 30 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Tanken är att lagen ska böra gälla den 1 mars 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV