Radar · Basinkomst

Om du är rik eller fattig påverkar synen på basinkomst i Spanien

Ideologiska övertygelser påverkar synen på UBI bland rika spanjorer i jämförelse med de med sämre socioekonomisk status, enligt en ny studie.

Spaniens relativt svaga välfärdssystem har skapat ett växande intresse för basinkomst. Det intresset styrs dock av vilken socioekonomisk bakgrund människor har, visar en ny studie av spanska forskare.

Intresset för välfärdsfrågor och omfördelningspolitiska frågor fick ett uppsving under Covid-19-pandemin, som på många sätt omformade samhället. Det har påverkat synen på UBI (universal basic income), inte bara globalt utan även i Spanien, skriver forskare verksamma vid Universidad del país Vasco.

Välfärdsstaten i Spanien har historiskt haft ett brett stöd från allmänheten, men i realiteten upplever många det som ett underutvecklat välfärdssystem, eftersom det traditionellt ofta vilat på att familjen tar ett stort ansvar.

Komplex samverkan

I uppsatsen har forskarna tittat närmare på den komplexa samverkan mellan ideologi och socioekonomisk status och hur det påverkar stödet för UBI bland personer i Spanien.

Forskningsresultaten är baserade på två enkäter utförda i Spanien 2017 och 2021. Bland spanska medborgare med lägre socioekonomisk status spelar ideologi en mindre framträdande roll i synen på UBI. Där är det i högre grad ekonomisk faktorer och att man på olika sätt skulle gynnas ekonomiskt som är avgörande.

Däremot har ideologi en större betydelse för individer med högre socioekonomisk status. För vänsterorienterade individer med bra inkokmster påverkar egalitära värderingar som synen på jämlikhet och jämställdhet stödet för UBI, medan högerorienterade personer tenderar att motsätta sig UBI baserat på antiegalitära värderingar och en uppfattning att man ska förtjäna sin egen inkomst, enligt forskarna.

Det var vänsterpartiet Podemos som först introducerade olika förslag kring UBI inför EU-valet 2014. Partiet kritiserades på den tiden i medierna och av poliktiska motståndare för dess positiva syn på UBI som sågs som populistiskt, utopiskt och nonsens. Det fick Podemos att överge UBI efter valet 2019.

Krav på UBI har i stället förts av flera organisationer i Spanien, bland annat Red renta básica och Marea básica.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV