Glöd · Debatt

Både Israel och Hamas bryter mot internationell rätt

Ett litet palestinskt barn har dött i Israels bombanfall mot Gaza och två kvinnor tar farväl av israeliskan Mapal Adam, som dödades i Hamas attack mot Israel den 7 oktober.

Hamas attack mot Israel den 7 oktober är oförsvarlig, men det är också den israeliska statens attacker mot civila palestinier, skriver fem debattörer från Grön ungdoms internationella utskott.

DEBATT. Det är med smärta vi läser nyheterna från terrorstämplade Hamas attacker i lördags på civila israeler, där  minst 1 300 människor dödades och omkring 120 togs som gisslan, däribland barn. Dessa gisslantaganden och attacker på civila är avskyvärda och oförsvarliga krigsbrott som måste fördömas. Detta hindrar samtidigt inte att den israeliska statens attacker mot civila palestiner, som pågått i över 70 år, ska fördömas lika hårt av alla som respekterar de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

Ingen opartisk analys av våldet mellan Hamas och Israel är korrekt utan insikten att helgens våldseskalering är en vidrig förlängning av den israeliska ockupationen av Palestina. Men också av blockaden av Gaza och det våld och förtryck som rymts under den. Att våga prata om sammanhanget är inte att ursäkta, förminska eller tolerera Hamas attacker på civila. Dessa går emot allt den palestinska saken står för. Snarare är detta ett sätt att hedra och visa respekt för offren, israeler som palestiner. Att diskutera roten till den våldsamma upptrappningen och kräva en långsiktig lösning. En lösning där israeler och palestiner kan leva i fred och säkerhet. Och ingen fred eller säkerhet kan uppstå under ockupation.

Ockupationen av Palestina omfattar Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza, och har pågått i 56 år. Den är därmed den längsta i historien. Genom bosättarkolonialism har Israel tvingat bort palestiner från deras hem i över 70 år. Samtidigt som den israeliska staten har tvingat över 2 miljoner palestiner, varav hälften barn, att leva under belägring i 16 år. Detta genom att förvandla Gaza till världens största utomhusfängelse. Både FN och mänskliga rättighetsorganisationer som Human rights watch, Amnesty International och israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter B’Tselem har bekräftat att Israel är en ockupationsmakt och en apartheidstat mot palestiner. Precis som internationell rätt förbjuder Hamas gisslantagande, förbjuder internationell rätt Israels apartheid och ockupation av Palestina. Internationell rätt förbjuder civila måltavlor, kollektiv bestraffning och blockader av områden. Därmed strider både blockaden av Gaza och den senaste veckans totala belägring mot internationell rätt.

Den 16-åriga blockaden mot Gaza betyder att palestiner inte kan ta sig in eller ut från Gaza. Detta innebär även att den israeliska staten bestämmer över Gazas importer och exporter, från matvaror till byggnadsmaterial. Detta har bland annat lett till att över 90 procent av Gazas vatten är förorenat. Samtidigt har det hindrat utvecklingen av civil infrastruktur och fabriker och lett till en total kollaps av Gazas ekonomi. På marken betyder detta att cirka 80 procent av invånarna lever på humanitärt bistånd. Redan före Israels flygangrepp som följt lördagens attacker hade enligt FN över en miljon barn i Gaza behov av hjälp som mat, vatten, och mediciner för att överleva. Därför skulle också ett avbrott i svenskt eller internationellt bistånd till Palestina slå hårdast mot barnen. Svenskt bistånd är ett av de mest transparenta i världen och går till att rädda liv och till mänskliga rättighets- och demokratifrämjande organisationer. Det ser till att människor får tillgång till mat, vatten, el och sjukvård och att palestinska barn får gå i skolan.

Detta ohållbara och grymma dominanssystem som palestinier levt under i flera decennier har skapat ett starkt engagemang för Palestina-frågan. Under åren har dock palestiniernas oavbrutna försök till fredligt motstånd mot sin ockupationsmakt, däribland lokala ickevåldsmarscher och fredliga protester, bemötts med tårgas, fängslande och attacker från krypskyttar. Vidare har upprepat vädjande till internationella institutioner, palestinska aktivister och bojkottsinitiativ, avfärdats av det internationella samfundet och ofta utmålats som Hamaskopplade eller antisemitiska. Mellan 2008 och 2020 dödades 5 590 palestinier, under samma tolvperiod som 251 israeler dödades. Bara för drygt två månader sedan i augusti i år, miste 49 palestinier, däribland 17 barn, livet i en israelisk tredagarsattack mot Gazaremsan.

Efter lördagens attacker mot Israel har våldet mot civila palestinier förvärrats. Israel har infört en total belägring av Gaza, där förnödenheter som mat, vatten, mediciner och elektricitet har stängts ute. Den israeliska statens pågående bombningar av civila mål som skolor, sjukhus och flyktingläger och användandet av olagliga fosforbomber, har dödat mer än 2 000 palestiner varav minst 447 barn. FN har kallat den totala belägringen av Gaza folkrättsvidrig och i strid med internationell lagstiftning. Med flygbombningar över Gazas stängda gränser har civila inte haft någon säker plats att fly till, och Läkare utan gränser på plats har larmat om att överfulla sjukhus har fått för lite tid att evakuera alla patienter.

Det internationella samfundet kunde snabbt och enhälligt fördöma Hamas attacker på civila Israeler. Men de misslyckades som ledare, kända för att stå i framkant för frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, genom att inte fördöma Israels attacker mot civila palestinier. Snarare har dessa avskyvärda krigsbrott skett under bland annat Sveriges, EU:s, USA:s och Kanadas medgivande och uppmuntran, som fint benämnts som ”Israels fulla rätt att försvara sig själv”. De mänskliga rättigheterna och internationell rätt är ingen buffé att plocka fritt från och lämna kvar det som passar.

Bylinen är korrigerad den 19 oktober kl 10.03.