Radar · Inrikes

Antalet civila organisationer ökar i Sverige

2021 fanns 263 498 stycken civila organisationer i Sverige, enligt ny statistik från SCB.

Antalet ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och samfälligheter ökar i det civila samhället. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

2021 fanns 263 498 stycken civila organisationer i Sverige – vilket är en ökning med 1,1 procent, jämfört med 2020.

En majoritet av de 263 498 organisationerna var ideella föreningar – 62 procent. 31 procent av de civila organisationerna fanns inom verksamheten ”bostäder, social och samhällelig utveckling”.

I denna verksamhet, skriver SCB, ingår bland annat bostadsrättsföreningar, hyreskooperativ och samfälligheter.

Civilsamhällets andel av Sveriges ekonomi krymper

Totalt uppgick rörelseintäkterna för de icke-vinstdrivande organisationer till 147,4 miljarder kronor år 2021. Medlemsavgifter står för en allt högre del av intäkterna.

”Medlemsavgifternas andel har ökat från 18 procent 2019 och försäljningsintäkternas andel har sjunkit från 28 procent om vi jämför med år 2019”, skriver SCB.

Satelliträkenskaper är inriktade på att beskriva och analysera ekonomin för ett visst ändamål. De är inte avsedda att ge en översikt över den nationella ekonomin, utan inriktas på det som är relevant för det specifika ändamålet. Därför kan man med hjälp av satelliträkenskaperna visa detaljer som inte är synliga i det aggregerade huvudsystemet för nationalräkenskaper. –SCB

Vidare skriver SCB att ”satelliträkenskaperna för det civila samhället låg den totala produktionen år 2021 kvar på samma nivå som året innan och uppgick till 272 miljarder kronor”.

Samtidigt har produktionen i den totala ekonomin ökat jämfört med år 2020, vilket innebär att det civila samhällets andel av Sveriges produktion minskade med 0,3 procentenheter till 2,7 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV