Radar · Inrikes

Straffavgifter för advokater höjs kraftigt

Snart blir det mycket dyrare för advokater att göra fel. Riksdagen har beslutat att höja den straffavgift som advokater kan få om de har brutit mot god advokatsed.

Gränsen för den högsta straffavgiften höjs från 50 000 kronor till 250 000 kronor. Nivån för den lägsta straffavgiften höjs till 10 000 kronor från 1 000 kronor.

Avgifterna höjs efter en begäran av Advokatsamfundet.

”Det är bra att vårt förslag nu har beslutats av riksdagen. Det ligger i linje med att vi vässar våra verktyg för att stävja advokatetiska överträdelser och förstärker tillsynen över advokater”, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i ett pressmeddelande.

De nya straffavgifterna börjar gälla från den 1 januari nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV