Radar · Utrikes

Våldsanklagade brittiska poliser kvar på jobbet

Foto: Frank Augstein/AP/TTFörtroendet för polisen har minskat hos många kvinnor och flickor i Storbritannien.

Övervåld och sexuella övergrepp. Under ett halvår anklagades drygt 1 500 brittiska poliser för olika typer av brott mot kvinnor.
Mindre än en procent av dem fick sparken, visar färsk statistik från polischefsrådet NPCC som försöker stävja sexism och kvinnohat bland poliser.

Totalt riktades anklagelser om olika typer av våld mot kvinnor mot 1 539 poliser under perioden oktober 2021 till mars 2022. Sammantaget handlar det om 1 177 fall av våldshandlingar som ska ha utförts av brittiska poliser, enligt rapporten från National Police Chiefs’ Council (NPCC), som är ett representationsorgan för brittiska polischefer.

Anmälningarna rör bland annat övervåld, sexuella kommentarer, nedlåtande beteende och sexuella övergrepp. Nästan alla poliser som anklagats under det aktuella halvåret har fortfarande kvar sina jobb.

Nu ska dock fler poliser utredas, straffas och sparkas för brott och tjänstefel mot kvinnor och flickor, uppger Maggie Blyth som samordnar NPCC:s arbete mot polisers våld mot kvinnor och flickor i Storbritannien.

Minskat förtroende

Det är känt att polisväsendet har tappat i förtroende hos många kvinnor och flickor i landet, säger Maggie Blyth till BBC Radio.

– Bakom siffrorna finns såklart ett offer i varje fall och också, vilket är mycket viktigt, en förövare. Genom att publicera siffrorna gör vi det väldigt tydligt att vi behöver utreda ordentligt, både när det gäller klagomål från allmänheten och interna rapporter om dåligt uppförande.

Arbetet med att identifiera problem hos polisen, stärka utredningar om oegentligheter och skärpa påföljderna har nu pågått i 18 månader.

– Det här är en ögonblicksbild från i fjol. Statistiken är nu ett år gammal, men det ger oss en startpunkt för varje år när vi publicerar den här informationen om hur vi stärker de robusta utredningarna, säger Maggie Blyth.

Årlig rapport

Många av fallen som omfattas av rapporten är inte färdigutredda, framhåller hon och poängterar att statistiken gäller antalet anklagelser som framförts, inte fall där poliser bedömts skyldiga.

– Vi vill inom polisen inte ha människor som är skyldiga till den här typen av brott mot kvinnor och flickor, säger Maggie Blyth till BBC Radio.

Rapporten är den första i ämnet från NPCC och organisationen College of Policing. Den syftar till att hejda sexismen inom polisstyrkan och att förbättra de åtgärder som vidtas vid våld mot kvinnor och flickor.

"Mycket att göra"

Nicole Jacobs, som leder ett statligt organ mot våld i hemmet, välkomnar rapporten.

”Det visar att polisen vidtar åtgärder i rätt riktning för att ta itu med förövare inom polisen samt ta i tu med sexism och kvinnohat inom polisväsendet. Det finns fortfarande mycket att göra”, säger hon enligt uttalandet från NPCC.

NPCC har uppmanat inrikesdepartementet att stärka de bestämmelser som redan finns för att hantera poliser som konstaterats skyldiga till våld mot kvinnor. Bland annat vill man att poliser som har dömts eller varnats automatiskt ska avskedas.

Fakta: Rapporten om polisers våld mot kvinnor och flickor

Totalt registrerades 1 177 anklagelser om polisers våld och övergrepp mot kvinnor och flickor under halvåret oktober 2021 till mars 2022. Dessa fall tas upp i rapporten från det brittiska polischefsrådet NPCC.

Drygt hälften av fallen, 653 stycken, är uppföranderapporter från personer inom polisen. Bland de rapporterna gällde 48 procent dåligt beteende, 19 procent sexuella övergrepp och 13 procent sexuella trakasserier.

Resten, 524 fall, är anklagelser från allmänheten. Där handlar närmare två tredjedelar om övervåld, till exempel när poliser har använt handfängsel eller liknande vid ett gripande. 9 procent av anklagelserna gällde nedlåtande beteende eller trakasserier, 6 procent misshandel och 5 procent utnyttjande av ställning i sexuellt syfte.

Källa: NPCC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV