Glöd · Debatt

Bygg studentbostäder på Bromma flygplats

Om man bygger bostäder på Bromma flygplats skulle det bli en helt ny stadsdel som borde rymma 5 000 studentbostäder, skriver Sofia Holmdahl.

Trots att den politiska majoriteten i Stockholm vill lägga ner Bromma flygplats och bygga bostäder där har regeringen bestämt att flygplatsen ska vara kvar. Ren flygpopulism, anser Sofia Holmdahl, som anser att bostäder behövs bättre, inte minst till studenter. 

DEBATT. Istället för att prioritera välbehövd byggnation bygger man luftslott. Ända sen 1990-talet har frågan om Bromma flygplats debatterats. Bostadsbristen i Stockholm är mer angelägen än bevarandet av det politiskt slagträet Bromma, särskilt för stadens studenter.

Trots besked från majoriteten i Stockholms stad att planera för Bromma parkstad har regeringen beslutat att låta flygplatsen vara kvar. Det är orimligt att regeringen går emot stadens behov för en politisk poäng.

Saknar verklighetsförankring

Flygplatsen ska bevaras för att bli en omställningshub för det ”gröna flyget”, men enligt Naturskyddsföreningen kan ”elektriska flyg endast betraktas som en vision”.

Planering av infrastruktur och bostadsbyggande innebär långa ledtider, men det gör det inte rimligt att prioritera en vision framför ett befintligt behov. Inte heller har detta någonting att göra med affärsmässighet. Swedavia, som driver flygplatsen, tycker inte att det är motiverat att fortsatt driva flygplatsen.

Om det är skadligt för klimatet och inte är affärsmässigt motiverat, vad är det då? Vi menar att det är ren och skär flygpopulism som vi ser från regeringen.

För oss som studenter ligger det i vår natur att vara måna om vår framtid. Många av oss är unga och utan en effektiv klimatpolitik kommer detta att påverka oss under vår livstid.

En helt ny stadsdel

Något som däremot finns, och har funnits i decennier, är bostadsbrist. Bostäder är vad Stockholm behöver. Skulle det byggas på Bromma flygplats skulle vi få 30 000–50 000 nya bostäder enligt majoriteten i Stockholm stad.

För att sätta siffrorna i perspektiv har Kungsholmen 42 000 bostäder och de befintliga bostäderna i Bromma är 38 000 stycken. Byggnationen av Bromma parkstad skulle motsvara en helt ny stadsdel och är ett betydligt större byggprojekt än andra utpekade områden. Det skulle resultera i fler bostäder än planerade byggprojekt i Älvsjö, Norra Djurgårdsstaden, Farsta och Hagastaden sammanlagt.

Studenter behöver bostäder

Alla dessa nya bostäder skulle lindra bostadsbristen i Stockholm väsentligt. Vi ansluter oss därför till förslaget om att riva Bromma flygplats i syfte om att bygga ett nytt bostadsområde.

Vi vill även föreslå att minst 5 000 av bostäderna som byggs blir studentbostäder. Stockholm ska vara en kunskapsregion i världsklass, och det ska därför vara en självklarhet att förutsättningar för studenter att flytta till och bo kvar i Stockholms ska finnas, detta är ett problem som studentorganisationer och lärosäten ofta belyser som hämmande för regionen – utan bostäder får vi inte fler studerande och tappar kompetens.

Frågan om Bromma flygplats är enkel. Stockholm har en möjlighet att täppa igen bostadsbristen, fortsatt bygga ut staden och samtidigt göra nytta för klimatet. Bygg bostäder istället för luftslott!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV