Radar · Morgonkollen

Rapport: Mer ensamhet och oro i Skåne

Folkliv mellan butikerna på gågatan Södra Förstadsgatan i centrala Malmö.

Mer stillasittande, ökad oro – och många som känner sig ensamma.
Så lyder resultatet när närmare 30 000 skåningar svarat på frågor om sin hälsa.

Pandemin är skåningarna i stort sett opåverkade av. Däremot visar sig nu nya oroande trender i folkhälsan, enligt Region Skånes nya folkhälsorapport.

29 000 personer från 16 är och uppåt har svarat på frågor om hur de mår. Svaren kom in förra våren, precis efter att landet lyft på restriktionerna som rörde pandemin. Just pandemin verkar inte ha påverkat skåningarnas hälsa i någon större utsträckning – det syns däremot en rad positiva hälsotrender som ökad fysisk aktivitet och bättre sömn.

Färre känner sig också stressade nu jämfört med förra underökningstillfället 2019. Däremot sitter fler skåningar allt mer stilla nu.

Var fjärde som svarat på frågan uppger att de är stillasittande i minst tio timmar varje dygn. I åldersgruppen 16–29 år uppger mer än en tredjedel att de sitter stilla i minst tio timmar per dygn.

Oron och ensamheten breder också ut sig i syd. 26 procent av skåningarna har svarat att de upplever ensamhet och isolering. Bland de äldsta, 85 år och äldre, är det hela 37 procent som känner så.

Deltagandet i sociala aktiviteter har minskat jämfört med tiden före pandemin. Sammantaget anses 28 procent ha ”lågt socialt deltagande”, då de svarat att de enbart deltagit i en typ av aktivitet det senaste året.

Även ekonomin utgör ett orosmoment. Andelen som har svårt att betala mat, hyra och räkningar har ökat och nu är uppe i närmare 15 procent enligt den nya undersökningen.