Radar · Morgonkollen

Oro för skadlig miljö efter tågkrasch i USA

Giftig vinylklorid eldades upp efter tågurspårningen i East Palestine.

Invånarna i den lilla staden East Palestine i Ohio i USA oroas för giftiga utsläpp efter en tågurspårning för nära två veckor sedan.

Det var den 3 februari som ett 50-tal vagnar i ett godståg med total 150 vagnar spårade ur och började brinna i utkanten av staden. Tåget var lastat med bland annat vinylklorid, som är giftigt, brandfarligt och kan vara explosivt. Man beslöt därför, för att undvika explosioner, att på ett kontrollerat sätt bränna upp den giftiga vinylkloriden som fanns på tåget.

Stora delar av stadens invånare evakuerades och skolan stängdes. Nu är skolan öppen igen och tågen rullar åter förbi staden, men många invånare oroas fortfarande. Bland annat rapporteras om en ihållande lukt och folk uppmanas att inte dricka kranvattnet.

Rättsliga åtgärder

Delstaten Ohios justitieminister Dave Yost säger att han överväger rättsliga åtgärder mot järnvägsoperatören.

”Föroreningarna, som fortsätter att kontaminera området runt East Palestina, skapade besvär, skador på naturresurser och orsakade miljöskador,” skriver Yost i ett brev som har skickats till tågbolaget.

Ohios miljödepartement uppskattar att utsläppet har skadat vattnet i mer än 11 kilometer bäckar i närheten och att det dödade cirka 3 500 småfiskar. Det hade inte förekommit några bekräftade uppgifter om andra djur som dött på grund av utsläppen.

Efter tester har man hittills bedömt det kommunala dricksvattnet i staden som säkert men invånarna uppmanas ändå att hålla sig till vatten på flaska och man fortsätter att testa vattnet.

– Håll er till flaskvatten. Ta det säkra före det osäkra, säger Ohios guvernör Mike DeWine till CNN.

Hot mot tåganställda

På onsdagen hölls en träff i East Palestine där invånare fick möjlighet att möta myndighetsföreträdare och ställa frågor, men tågbolaget valde att avstå från att medverka då deras anställda har fått motta hot efter olyckan.

Tågbolaget har satt upp en fond på 1,5 miljoner dollar för att hjälpa samhällets cirka 4 700 invånare samtidigt som man fortsätter med saneringsarbetet.