Radar · Inrikes

Många unga upplever hjärndimma efter pandemin

Många unga upplever hjärndimma och är rädda för att drabbas av utmattning.

Så kallad hjärndimma är ett av flera symptom som blivit ett långvarigt tillstånd efter pandemin hos en mindre grupp i Sverige. Nu visar en undersökning från försäkringsbolaget If att en tredjedel av svenskarna i åldern 18-24 år upplever hjärndimma efter pandemin.

Hjärndimma kallas det när en person upplever symptom som påverkar tankeförmågan. Det är ingen medicinsk term, men likväl beskrivs det vara ett tillstånd där en kan känna sig förvirrad eller rörig/oorganiserad eller ha svårt att koncentrera sig eller sätta ord på tankarna.

Orsakerna bakom kan vara många olika: sömnbrist, näringsbrist, ångest, stress eller depression eller andra livsstilsfaktorer. Det kan också vara en följd av kroppsliga tillstånd som inflammationer eller obalans i insulin eller hormoner.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten konstaterat att en liten grupp svenskar verkar ha kvar hjärndimma som symptom efter Covid19-pandemin.

En ny undersökning som försäkringsbolaget If låtit Syno international göra visar nu att det framförallt är unga som drabbats av symptomen. I studien tillfrågades drygt tusen personer om de upplever hjärndimma efter pandemin och om de är rädda för att drabbas av utmattning som följd.

Var tredje ung vuxen

I genomsnitt upplevde 14 procent av de svarande hjärndimma. Men i åldersgruppen 18-24 år upplevde hela 32 procent symptom på detta.

– Vi ser inga större skillnader mellan könen. Däremot är yngre mer drabbade av hjärndimma än äldre. Av unga vuxna under 25 år upplever nästan var tredje hjärndimma, vilket naturligtvis är ett bekymmer, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If, i ett pressmeddelande.

Två tredjedelar av de yngre med hjärndimma upplevde sina symptom redan innan pandemin.

En tidigare undersökning från If visade också att denna åldersgrupp mer än andra tyckte det var svårt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor under pandemin och de saknade i större utsträckning kollegor, umgänge och möjligheten till fysisk aktivitet på lokal.

– Inte nog med att det kan vara en utmaning att komma tillbaka till ett vanligt socialt liv efter pandemin. Med upplevd hjärndimma kan det vara svårare att få energi att få igång en positiv spiral i vardagslivet, säger Kristina Ström Olsson.

Hon uppmanar alla som upplever symptomen att ta dem på allvar.

– Om det inte hjälper att på egen hand ändra vanor och förbättra hälsan ska man alltid kontakta vården.