Zoom

Larm om ekologisk katastrof i Kenya

Den hotade nätgiraffen dör när torkan fortsätter i nordöstra Kenya.

Desperationen växer i norra Kenya, där en historiskt utdragen torka satt sina klor i landskapet. På bilder från en nyss avslutad expedition, syns bland annat kadaver från den utrotningshotade grevyzebran ligga utmärglade på marken.
– Det vi ser är början på en ekologisk kollaps, säger Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Att de torra landskapen i norra Kenya drabbas av torka, är i sig inget ovanligt. Det återkommande väderfenomenet La Niña gör att den nederbörd som normalt faller över regionen med jämna mellanrum uteblir. Mönstret upprepas i cykler. Men lindring har nästan alltid kommit nästföljande år, när himlen gett vika och regnet fallit, gräset börjat växa och djurlivet återvänt. Men något har hänt. Regnsäsongen som normalt infaller två gånger per år, har uteblivit, fem gånger i rad – och regionen står nu inför möjligheten att bli berövade den sjätte.

– Det är inte bara eländigt, det är riktigt eländigt, säger Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Boskap dör i Garissa i norra Kenya på grund av torkan som nu är inne på fjärde året
Boskap dör i Garissa i norra Kenya på grund av torkan som nu är inne på fjärde året. Foto: Jackson Njehia/WWF-Kenya

”Det är utom vår kontroll”

Allan Carlsson har nyligen varit i kontakt med kollegor från WWF Kenya, som just avslutat en expedition i området. På bilder syns kadaver av giraffer, elefanter, antiloper och zebror ligga utmärglade på den torra röda marken. Däribland grevyzebran, som redan är på utrotningens rand med en population på endast 2300 individer.

– Före jul räknade de med att 20 procent dött, hur det ser ut nu? Ja, det är sämre.

Insatser görs för att nödutfodra djuren. Men behovet är enormt i de drabbade områdena, som breder ut sig över en areal, stort som halva Sverige.

– Det är utom vår kontroll när vädret slår till på det här sättet men vi får försöka hjälpa till så gott vi kan, säger Allan Carlsson.

En grevyzebra som dukat under i den torka som nu går hårt åt människor och djur i norra Kenya
En grevyzebra som dukat under i den torka som nu går hårt åt människor och djur i norra Kenya. Foto: Lawrence Tikolo/WWF Kenya

Tjuvjakt lockar

I det ingår också att säkra vattentillförseln till de pastoralister som kämpar för sin överlevnad. Enligt FN:s matprogram är redan 5,1 miljoner barn, akut undernärda i området. Lastbilar med vattentankar körs ut, matpaket delas ut och djupare brunnar grävs som förses med pumpar, kopplade till solceller. Insatser för att lindra nöden, samtidigt som torkan är en övermäktig motståndare.

– Siffran jag fick före jul var att mellan 60 och 70 procent av deras boskap har dött, det är ett oerhört slag mot de här stammarna, när jag pratade med dem i veckan berättade man att kamelerna också börjat dö, då är de ändå väldigt anpassade till extremt torra ökenområden.

Armod öppnar för tjuvjakt

Situationen för människorna är nu så omöjlig att flera ser sig nödgade att fly. I takt med att situationen för människorna förvärras, försämras också situationen för vilddjuren – ytterligare. Berövade sin inkomst, framstår tjuvjakt som ett alternativ, berättar Allan Carlsson.

– Djuren ansamlas vid de få vattenhål som ännu finns och är lätta byten. Det finns också en marknad för viltkött i städerna när det inte går att kränga getkött.

Men det händer också att törstiga djur ger sig in bland människor, där de kan känna lukten av vatten. På flera ställen har elefanterna haft sönder vattenbehållarna i byarna när de försökt komma åt dricksvatten.

Skog huggs också ned, för att skaffa inkomster – i spåren av torkan. En dubbel katastrof, enligt Allan Carlsson, då frökapslar som varit viktiga som tilläggsfoder till boskapen går om intet – och människorna förlorar den skugga som träden kan skänka, om de hade fått stå kvar.

Området kan bli öken

Blickarna i Kenya vänds återkommande mot himlen och den obönhörliga solen. På söndag har presidenten William Ruto utlyst landsomfattande böner som en desperat åtgärd för att få himlen att åter igen öppna sig. Nästa chans är i mars-april då regnmolnen borde ansamlas – om allt vore som vanligt. Men om vädercykeln repar sig är högst osäkert.

– Det finns ingen förklaring till varför La niña har hängt sig, den ger regelbundet torka men sedan kommer regnet och räddar ekosystemet och djuren – nu är det en käpp i hjulet, säger Allan Carlson, som befarar att stora arealer av landskapet kan vara på väg att förändras till öken, permanent.

<strong>Jagad för sitt skinn</strong>

Grevyzebran hör hemma på torra stäpper i Kenya och Etiopien men är utrotningshotad. Troligen finns endast några få isolerade ursprungliga vilda bestånd kvar. Eftersom den lever i torra områden, är den bättre anpassad till torka än den vanliga zebran. Men zebran har jagats på grund av sitt skinn. I Etiopien är den nästan utrotad – men också i Kenya, där den största populationen finns, kämpar den för sin överlevnad. Uppskattningsvis fanns det endast cirka 2350 individer kvar – och det var före den pågående torkan.